Sađenje vinove loze

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513603
  PSSS Zajecar

   Polako se približava vreme sadnje vinove loze. Loza se može saditi na dva osnovna načina i to:

   Klasičan način sadnje
   Nakon obeležavanja sadnih mesta i razmaka sadnje (ide se na manji razmak ) pristupa se kopanju jamića različitog oblika (trouglastog, pravougaonog ili kružnog). Prečnik jamića ne sme da bude manji od 40 cm, dubina otprilike 35-40 cm (zavisno od tipa zemljišta). Kopanje jamića se može vršiti ručno ili mehanički. Mehanički način je bolji, i vrši se pomoću mehaničkih svrdala. Pri kopanju jamića prvi sloj zemljišta se stavlja na jednu, a drugi sloj na drugu stranu. Na dno jamića se stavlja najpre 5-10 cm sitne zemlje u koju se zatim stavi kalem kome se prethodno žile radijalno rasporede. Kalem se postavlja koso, tako da je spojno mesto 2-3 cm iznad površine zemljišta. Zatim se malo ugazi nogom, ali ne previše. Nakon toga jamić se puni do polovine plodnim slojem zemljišta, stavlja se 3-5 kg dobro zgorelog stajnjaka i 150-200 g superfosfata. Zatim se ispunjeni jamić do pola dobro izgazi i zalije sa 5-6 litara vode. Nakon toga se izvrši popunjavanje jamića do njegovog vrha i pri tome se stalno pridržava spojno mesto da bi se kalemovi održali na istom nivou iznad površine zemljišta i da bi bili u istom pravcu. Pri ovom načinu sadnje vrši se pravljenje humke od sitne, trošne zemlje čija visina treba da bude nekoliko santimetara iznad vrha kalema. U poslednje vreme se koriste plastični prstenovi, dužine oko 15 cm, prečnika 5 cm, koji se postavljaju do 1/3 u zemljištu, a 2/3 iznad zemlje. Prstenovima se obuhvata spojno mesto i deo ispod njega pri čemu se taj ceo deo štiti od spoljnih uslova, nepogoda, bolesti i štetočina. Pri upotrebi plastičnih prstenova ne vrši se uklanjanje brandusa. Prstenovi takođe štite mlade lastare od vetra, grada, a mogu se koristiti više puta.

   Sađenje hidroburom

   Veoma efikasan način sađenja. Hidrobur je hidromehanička sonda veoma proste konstrukcije. Princip je da se uz pomoć pritiska vode iskopava jamić, pri čemu pritisak na vrhu ove sonde iznosi 4-6 atmosfera. Hidrobur je vezan za traktorski atomizer koji se koristi za zaštitu vinove loze. Na jedan atomizer može da se priključi 3-4 hidrobura, pa se u jednom prohodu mogu saditi 2-4 reda loze. Ovaj način sađenja je vrlo ekonomičan jer se smanjuje broj radnika potrebnih za sadnju, a učinak prvenstveno zavisi od terena, tipa zemljišta i obučenosti radnika. U toku jednog dana 4 radnika mogu da posade 2-4 ha vinove loze. Sam postupak sađenja se sastoji u sledećem: jedan od radnika ubušuje sondu u zemljište, drugi postavlja pripremljene kalemove u iskopane jamiće, treći nagrće zemlju na postavljene kalemove, a četvrti obrazuje humku (prstenovi se ovde neće koristiti). Ovde izostaje primena mineralnih đubriva i stajnjaka, ali se koriste neka tečna đubriva u smeši sa vodom.

   Vladan Trandafilović, dipl.ing.

   spec.ampelografije

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.