Š tetočine crnog luka – Lidija Vulović

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512459
  Vulović Lidija
  Učesnik

   Lukova muva i trips predstavljaju ekonomski najznačajnije štetočine crnog luka. Pored njih u luku se uočavaju i sledeće štetočine: lukov rilaš, lukova buba, lukov moljac, lukova minirajuća muva …   Kada luk dostigne fazu 3-5 lista potrebno je obratiti pažnju na lukovu muvu (Hylenia antique) i trips (Trips tabaci).   Lukova muva ima 2-3 generacija godišnje. Odrasli insekti se uglavnom javljaju u vreme nicanja luka. Ženke polažu jaja na mlado lišće luka i na grudvice zemlje. Larva se ubušuje u mlado lišće  i centralni deo stabla, nanoseći velike štete. Lišće napadnutih biljaka se savija i uvrće a glavice trule i propadaju. kod nešto slabijih biljaka larve se ubušuju i u glavice. Imago druge generacije se javlja početkom leta a treće krajem avgusta.   Tripsi su veoma sitni insekti svetlo-žute boje, duguljastog tela. Imaju veliki broj generacija tokom godine i često dolazi do poklapanja različitog stadijuma razvoja što otežava njihovo suzbijanje. hrane se sisanjem sokova i luk dobija srebrnastu boju na mestu ishrane.   Suzbijanje lukove muve treba uraditi pre ubušivanja larve, prvi put nakon nicanja, drugi put kada luk bude u fazi razvoja 3-4 lista, preparatima sa aktivnim materijama: Dimetoat, Tiametoksam …   Suzbijanje tripsa se vrši u momentu kada se vizuelnim pregledom konstatuje više od dve tripse po jednoj biljci, preparatima sa aktivnim materijama: Malation, Abamektin, Alfa-cipermetrin …   Pored hemijskog tretiranja, plodored ima veliku ulogu u smanjenju brojnosti štetočina u luku.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.