Rizici u poljoprivredi-mogućnost smanjivanja

 • This topic has 0 odgovora, 1 glas, and was last updated 2 meseci ranije by Petrović Snežana.
Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #579512
  Petrović Snežana
  Učesnik

   Ризици у пољопривреди – могућност смањивања
   За индивидуалне пољопривредне произвођаче постоји низ метода којима се могу смањити или ублажити ризици у производњи.
   Смањивање ризика у пољопривредној производњи може се извести на више начина, што у највећој мери зависи од плодности земљишта и климатских услова, структуре пољопривредне производње, просечне величине парцела на пољопривредном газдинству, стања пољопривредне механизације, обучености радне снаге као и пољопривредне политике и улоге пољопривреде у укупној привреди земље.
   Пољопривредници који су организовани у неку од задруга или неки други облик удружења могу остварити одређене користи као што су: побољшање живота и рада у руралним подручјима, увођење нових технологија, размена искустава са другим пољопривредним произвођачима, набавка инпута по повољним тржишним условима, обједињавање већег броја мањим произвођача чиме се олакшава продаја пољопривредним производа
   Коришћење државних субвенција за унапређење производње, разне врсте подстицаја које држава даје регистрованим пољопривредним газдинствима.
   Диверзификација производње на газдинству, различитост производњи које спречавају и ублажавају ризик у пољопривредној производњи. Производњом различитих биљних култура ублажава се ризик од неповољне тражње за појединим производима а са друге стране утиче на очување плодности земљита.
   Финансијски инструменти, могућност коришћења наменских субвенционисаних кредита, осигурање усева од штета, уговарање откупа пре почетка производње-производња за познатог купца, прилагођавање асортимана производње према захтевима потражње на тржишту.
   Производно повезивање, интересно и власничко са прерађивачким сектором.
   У знатној мери, променом ових метода могу се умањити ризици који могу довести до негативних економских и производних ефеката у пољопривредној производњи газдинства.

   Снежана Петровић,саветодавац за агроекономију

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.