Rigolovanje kao nezaobilazna agrotehnička mera

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #580230
  Marković Boban
  Učesnik

                   

   Kada  planiramo podizanje novih zasada voća I vinove loze moramo da sagledamo više činilaca koje trebamo pre sadnje da obavimo. Pored izbora terena, ekspozicije, nadmorske visine, analize plodnosti zemljišta, meliorativnog đubrenja, jedna od veoma važnig operacija je I duboko oranje ili rigolovanje. Ovom operacijom se podrazumeva stvaranje optimalnih uslova za razvoj biljaka, stvaraju povolјni uslovi za razvoj korenovog sistema bilјaka u prvim godinama nakon sadnje. čime se ostvaruju odgovarajući prinosi  I mogućnost mehanizovane obrade. Korenov sistem višegodišnjih zasada se razvija na dubinama i većim od 50 cm tako da pre podizanja zasada je neophodno obradom obezbediti povoljne uslove za njegov razvoj.

   Kada se pogleda na prvi pogled, rigolovanje je jedna skupa agrotehnička mera međutim ona nosi dosta benefita u narednim godinama. Koristi od rigolovanja su višestruke pre svega u tome što prilikom premeštanja zemlјišnih slojeva rastresita i najplodnija zemlјa se smesti na onu dubinu u kojoj će se razvijati najveći deo korenovog sistema. Rigolovanjem se iznose na površinu zemlјišta ostaci korenovog sistema prethodne kulutre gajene na toj parceli, što omogućava lakše čišćenje zemlјišta od njih. Zemlјište posle rigolovanja upija i zadržava veću količinu vode od padavina te se tako stvara povolјniji vodni režim zemlјišta. Đubrivo se pri rigolovanju unosi u dublјe slojeve zemlјišta gde će se razvijati najveća masa korenovog sistema. Ovom agrotehničkom merom se u sloju obrađenog zemlјišta stvaraju povolјniji vodni i vazdušni režim zemlјišta a istovremeno i aktiviraju mikroorganizmi i niz biohemijskih procesa što sve doprinosi stvaranju povolјnijih uslova za rast, razvoj i plodonošenje višegodišnjih zasada. Rigolovanje se obavlјa na dubini od 60 do 120 cm, što pre svega zavisi od klimatskih uslova, tipa zemlјišta i dubine sadnje, odnosno dužine sadnog materijala. Suvlјa zemlјišta treba rigolovati dublјe nego vlažna. Može se rigolovati cela površina zemlјišta ili pojasevi širine od 1 do 2 m, ali je bolјe rigolovati celu povrišinu zemlјišta jer se tako stvaraju uslovi da se koren nesmetano razvija u svim pravcima.

   Boban Marković dipl.inž.

   PSSS Smederevo

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.