REGULACIJA RODNOSTI BOROVNICE

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #584070
  Stepanović Veljko
  Učesnik

   Крупноћа плода северне високожбунасте боровнице представља један од кључних параметара квалитета плода и битан критеријум прихватљивости од стране потрошача, који преферирају крупније плодове од ситнијих. Стога, крупнији плодови имају вишу цену на тржишту, а њихов значај се огледа и у повећању ефикасности извођења ручне бербе. Крупноћа плода опада током периода зрења боровнице, снижавајући се од 2,1 г у првој берби до 1,5 г у последњој берби код сорте боровнице Дуке (Миливојевић ет ал., 2016 б). На смањење крупноће плода утиче и повећање приноса по жбуну, које се дешава са старењем и порастом величине и броја грана у жбуну, али и као резул- тат појаве већег броја диференцираних цветних пупољака (10 и више пупољака) на гранама у односу на оптимални број, који се креће 3-6. Ова појава доводи до превелике оптерећености грана/жбунова родом и последично до значајног снижа- вања масе плодова, који као такви има- ју мању тржишну вредност.

   У циљу спречавања прерођавања и добијања задовољавајуће крупноће плода намеће се потреба за извођењем помотехничке мере проређивања цветова и плодова. Она се може изводити ручно и хемијски, са различитим утицајем на оптерећење жбунова родом и квалитет плода у зависности од примењеног метода, фенофазе развоја биљака и климатских услова.

   Ручно проређивање се изводи у фази интензивног раста плода (прва по- ловина маја код сорти ране и средње ране епохе зрења) на тај начин што се на- изменично на гранама уклањају гроздићи са заметнутим плодовима, редуку- јући њихов број за 20 до 50% у зависности од укупног броја формираних гроздића и развијености тј. Јачине саме гране.

   Применом биљних регулатора раста у производњи боровнице може се утицати на одлагање периода цветања, повећање крупноће плода и побољшање ефикасности бербе. Биљни регулатор Етхепхон или Етхрел примењен у јесен у 2 апликације (средином и почетком новембра) у концентрацији од 400ппм може да одложи почетак цветања у наредној години за 7 до 10 дана код јужне високожбунасте боровнице. Примењен у већој концентрацији од 2000 ппм после прве бербе плодова код северне високожбунасте боровнице може значајно повећати диференцијацију цветних пупољака за следећу годину.

   Милић ет ал. (2018) су испитујући утицај примене биљних регулатора раста у производном засаду боровнице сорти Дуке и Блуецроп установили да је једна апликација НАА (а-нафтил сирћетне киселине) у концентрацији од 20 мг/л или БА (6-бензил аденина) у концентрацији од 100 мг/л изведена у моменту опадања круничних листића стимулативно утицала на вегетативни раст и крупноћу плода ис- питиваних сорти боровнице. Наиме, маса плода сорте Дуке је у третману са 100 мг/л БА била за 34% већа, док је у третману са 20 мг/л НАА просечна маса плода сорте Блуецроп била већа чак за 55% у поређењу са контролним третма- ном. Претпоставља се да је стимулативни ефекат на повећање масе плода добијен више као последица повећаног вегетативног раста биљака него услед промена у заметању плодова и висини приноса. Ипак, за детаљнија објашњења потенцијалног директног утицаја БА или НАА на стимулисање деобе ћелија перикарпа плода боровнице потребна су анатомска истраживања, којима су већ потврђени поменути ефекти на развој плода јабуке (Милић ет ал., 2016).

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.