Registracija prostorija u domaćinstvu za punjenje i pakovanje meda

 • This topic has 0 odgovora, 1 glas, and was last updated 3 nedelje ranije by Nešić Bojana.
Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #575830
  Nešić Bojana
  Učesnik

   Registracija objekata je obavezna od 2019. godine prema Pravilniku o registraciji, odnosno odobravanju objekata za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla. Međutim kako to nije bilo uslovljeno od strane otkupljivača meda, taj Upis u registar je uglavnom bio prolongiran. Kada je uslov od strane otkupljivača meda da poljoprivredni proizvođači budu upisani u Registar objekata, stoga je i interesovanje na ovu temu veće.

   Prilikom podnošenja zahteva za registraciju objekta u domaćinstvu u kome želite da punite i pakujete med u domaćinstvu neophodno je sledeće:

   1) Popuniti Zahtev za upis u registar objekata (obrazac 1.) iz Pravilnika o registraciji, odnosno dobravanju objekata za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla. Pravilnik je dostupan  na sajtu Uprave za veterinu

   2) Originalna uplatnica (republička administrativna taksa na iznos od 1990,00 rsd) na ziro racun 840–742221843–57, Budžet RS, poziv na broj je šifra opštine na mestu gde se vrši uplata.

   3) Dokaz o vlasništvu objekta (tačna adresa objekta, upisati u zahtev i broj katastarske parcele i katastarske opštine, prema kojoj se može proveriti  vlasništvo u Katastru nepokretnosti RS)

   U slučaju da objekat nije u vlasništvu potreban je ugovor o zakupu ili izjava vlasnika o davanju objekta na korišćenje ukoliko je vlasnik član domaćinstva.

   Svu navedenu dokumentaciju potrebno je predati na pisarnicu Uprave za zajedničke poslove u ulici Omladinskih brigade br.1, Novi Beograd ili poslati poštom na istu adresu sa naznakom da je zahtev za Upravu za veterinu.

   Nakon prijema dokumentacije i ukoliko se ustanovi da je zahtev uredno popunjen dobija seregistarski broj koji je jedinstven za taj objekat. Potrebno je dobijeni registarski broj upisati na deklaraciji za med.

   Službena kontrola, od strane veterinarske inspekcije, objekta za punjenje i pakovanje meda u domaćinstvu radi provere ispunjenosti veterinarsko sanitarnih uslova, za koju ste izjavili da objekat poseduje prilikom podnosenja zahteva, predviđena je Pravilnikom u roku od tri meseca od dana upisa u Registar registrovanih objekata.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.