RAZMNOŽAVANJE KOZA

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513473
  Tajić Bilal
  Učesnik
   Polna zrelost

   Najveći broj koza dostiže polnu zrelost veoma rano,odnosno u ranoj mladosti.Mada ima velike razlike između genotipova. Mušku od ženske jaradi treba odvojiti sa tri meseca starosti pa i ranije. Jarci domaćih koza dostižu polnu zrelost veoma rano. Kod naših domaćih rasa koza mlađa grla dostižu polnu zrelost sa pet meseci, ali ih ne treba pariti pre 7-8 meseci života i to pod uslovom da su dobro razvijena i uhranjena. Pored rase, na postizanje polne zrelosti koza utiču i brojni faktori spoljne sredine, kao što su ishrana, uslovi držanja i drugo.

   Estrus ili polni žar

   Polni žar kod koza se manifestuje vidnije nego kod ostalih životinja. Period parenja im traje kraće nego kod ovaca, jer se manje javlja pomrkivanje. Koze ispoljavaju sezonsku cikličnost reproduktivne aktivnosti,što je regulisano dužinom sezonskog fotoperioda.tokom sezone parenja mužjaci imaju karakterističan miris koji prouzrokuje pojavu estrusa kod koza.Polni žar koza se normalno javlja u ranu jesen. Dužina estrusa kod koza je vrlo varijabilna. Najčešće iskazana vrednost je 36časova, a varira između31 i 40 časova.Primitivne rase koza jače manifestuju estrus od plemenitih rasa. Kod mlečnih plemenitih rasa, visoko produktivne rase,. često izostaje estrus. Ovulacija se događa pred sam kraj estrusa. U koliko ne ostane gravidna ponovo će se pojaviti polni žar za 19-21dan, što može da varira od 8 do 40dana, i ukazuje da su te vrednosti normalne za izvesne genotipove koza.

   Bilal Tajić, dipl. ing.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.