Razmeravanje parcele i obeležavanje mesta za sadnju

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513034
  Sovilj Đorđe
  Učesnik

   Posle završene pripreme zemljišta predstoji nam da odredimo pravac redova i da u svakom redu obeležimo mesta za sadnju. Razmak sadnje zavisi od :
   – voćne vrste (rastojanje za orah je najveće 8-10m x 8-10m)
   – podloge ( sorte na sejancu zahtevaju veće rastojanje)
   – sorte ( sto je sorta bujnija rastojanje mora biti veće)
   – uzgojnog oblika krune (piramidalna,kotlasta kruna,vretenasti žbun,vitko vreteno)
   – zemljišta i dr.
   Raspored voćaka može biti :
   – u vidu kvadrata ( jednako rastojanje voćaka u redu i između redova npr. 6m x 6m, 5m x 5m )
   – pravougaonika ( razmak između redova veći od razmaka između voćaki u redu 6mx4m, 5mx3m itd.)
   – u trougao ( voćke se nalaze na ivicama jednakostraničnih ili jednakokrakih trouglova, stabla svakog drugog reda se nalaze u međuprostorima prethodnih redova. Ovom sadnjom se dobija veći broj voćaka po jedinici površine)
   – po izohipsama ( primenjuje se na terenima sa većim nagibom, voćke se u redu nalaze na istoj nadmorskoj visini)
   Rastojanje koje izaberemo voćkama mora obezbediti dovoljno hranidbenog prostora za normalan rast i nesmetano kretanje mehanizacije.
   Ako je teren ravan ili sa blagim nagibom, najbolje je da pravac redova bude sever-jug zbog boljeg osvetljenja. Ako je nagib veći pravac redova treba da bude upravno na pad terena.
   Obeležavanje redova i sadnih mesta u njima počinjemo određivanjem osnovnog reda,koji treba da je na najdužoj strani parcele. Na njegovom početku i kraju postavićemo po jedan kočić a između njih zategnuti i privezati kanap. Ostale redove koji se nalaze upravno na osnovni red odredićemo tako što ćemo naći dva prava ugla na oba markera osnovnog reda. Možemo ih odrediti sa dve pantljike od 50m ,tako što od prvog markera izmerimo 40m na liniji koja ga spaja sa drugim markerom i tu pobodemo kočić, od markera sada pantljiku držimo na 30m a od kočića na liniji (kanapu kojim su spojeni markeri osnovnog reda) pantljiku namestimo na 50m i spajamo sa pantljikom od 30m.Na mestu gde se dve pantljike spoje pobodemo kočić. Tako smo odredili prav ugao i postupak ponavljamo na drugoj strani. Kada smo odredili prave uglove određujemo redove,a u redovima sadna mesta obeležavamo kočićima.

   Dipl.ing.Đorđe Sovilj

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.