RAZLOZI ZA IZRADU BIZNIS PLANA U POLJOPRIVREDI – Bojana Nešić

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512481
  Nešić Bojana
  Učesnik

   Svim biznisima je potreban plan, kako bi se rast i razvoj određenog posla optimizirao prema prioritetima. Biznis plan ne bi trebalo samo da posluži kao finansijska asistencija ili za inicijaciju pokretanja biznisa u poljoprivredi (start up) već i kao razvojni dokument koji je podložan promenama u skladu sa poslovnim okruženjem. Biznis plan bi trebalo da bude koristan alat koji će pokazati da je dobro uložiti novac, vreme i napore u određen posao. Postoji izreka koja kaže da izostanak plana dovedi do izostanka uspeha.

   Biznis plan sa jasno definisanim ciljevima je neophodan element menadžmenta u biznisu. Pravilno planiranje biznisa je preduslov za uspeh kao i jasno definisan pravac aktivnosti koje je potrebno sprovesti kako bi se postigli postavljeni ciljevi.

   Farmeri, individualni poljoprivredni proizvođači ili poljoprivredna preduzeća, a takođe i sitni poljoprivredni proizvođači, bi trebalo da koriste biznis plan kao instrument koji diktira svaki korak koji je potrebno preduzeti u biznisu. Biznis plan se može koristiti kao moćan dokument uz pomoć koga se može povećati prihod. Biznis plan je preduslov za angažovanje kapitala i investicija. Kako bi sakupili novac za pokretanje biznisa ili za dodatni kapital, biznis plan bi trebalo da ispuni zahteve finansijske institucije ili slične organizacije i trebalo bi da onom ko ga čita da da uvid u biznis koji se planira. Investitori koji daju novac, takođe, žele da vide kojom će se brzinom vratiti njihov uloženi novac. Takođe, žele da sagledaju eventualne rizike ulaganja. Sve te aspekte bi trebalo da obuhvata biznis plan.

   Biznis plan bi trebalo da bude pomoćno sredstvo koje će pomoći u sagledavanju kada i kako bi trebalo preduzeti određene aktivnosti. Biznis plan bi trebalo koristiti i pri pokretanju biznisa kao i tokom trajanja određenog posla kako bi se osiguralo kretanje u okviru budžeta u svakom trenutku.

   Potencijalni preduzetnici koji su uključeni u proces formulisanja biznis plana od samog početka će biti objektivniji i kritičniji prema svom poslu, nego ukoliko biznis plan izrađuju spoljni konsultanti. Stoga je preporučljivo da pri pokretanju biznisa budu uključeni od samog početka u izradu biznis plana.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.