Rase ovaca

 • This topic has 0 odgovora, 1 glas, and was last updated 2 meseci ranije by Popović Goran.
Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #578614
  Popović Goran
  Učesnik

   <span style=”color: #000000;”><span style=”font-family: ff16, Times New Roman, Times, serif;”><b>RASE OVACA</b></span></span>

   <span style=”color: #000000;”><span style=”font-family: ff2, Times New Roman, Times, serif;”>Rase ovaca mogu da se klasifikuju na nekoliko razli<span style=”font-family: ff0, Arial, Arial, Helvetica, sans-serif;”>č</span>itih na<span style=”font-family: ff0, Arial, Arial, Helvetica, sans-serif;”>č</span>ina:</span></span>

   <span style=”color: #000000;”><span style=”font-family: ff2, Times New Roman, Times, serif;”>1.Prema zemljama postanka sve rase ovaca se mogu podeliti na doma</span><span style=”font-family: ff0, Arial, Arial, Helvetica, sans-serif;”>ć</span><span style=”font-family: ff2, Times New Roman, Times, serif;”>e i inostrane.</span></span>

   <span style=”color: #000000;”><span style=”font-family: ff2, Times New Roman, Times, serif;”>2.Prema zoološkim obeležjima sve rase ovaca se dele prema oblikui dužini repa na:</span></span>

   <span style=”color: #000000;”>− <span style=”font-family: ff2, Times New Roman, Times, serif;”>kratkorepe rase ovaca </span><span style=”font-family: ff0, Arial, Arial, Helvetica, sans-serif;”>č</span><span style=”font-family: ff2, Times New Roman, Times, serif;”>iji rep ima do 13 repnih pršljenova ine dopire do sko</span><span style=”font-family: ff0, Arial, Arial, Helvetica, sans-serif;”>č</span><span style=”font-family: ff2, Times New Roman, Times, serif;”>nog zgloba,</span></span>

   <span style=”color: #000000;”>−<span style=”font-family: ff2, Times New Roman, Times, serif;”>dugorepe rase ovaca su one </span><span style=”font-family: ff0, Arial, Arial, Helvetica, sans-serif;”>č</span><span style=”font-family: ff2, Times New Roman, Times, serif;”>iji rep ima uvek više od 13repnih pršljenova i koji premašuje dužinom sko</span><span style=”font-family: ff0, Arial, Arial, Helvetica, sans-serif;”>č</span><span style=”font-family: ff2, Times New Roman, Times, serif;”>ni zglob.Dužina repa ovih rasa ovaca se naj</span></span>

   <span style=”color: #000000;”><span style=”font-family: ff0, Arial, Arial, Helvetica, sans-serif;”>č<span style=”font-family: ff2, Times New Roman, Times, serif;”>eš</span>ć<span style=”font-family: ff2, Times New Roman, Times, serif;”>e kre</span>ć<span style=”font-family: ff2, Times New Roman, Times, serif;”>e od 22-40 cm.</span></span></span>

   <span style=”color: #000000;”>−<span style=”font-family: ff2, Times New Roman, Times, serif;”>masnporepe rase ovaca su one koje na repu nagomilavajuvelike koli</span><span style=”font-family: ff0, Arial, Arial, Helvetica, sans-serif;”>č</span><span style=”font-family: ff2, Times New Roman, Times, serif;”>ine masti (loja). Ove ovce mogu pripadati ikratkorepim i dugorepim rasama ovaca.</span></span>

   <span style=”color: #000000;”>−<span style=”font-family: ff2, Times New Roman, Times, serif;”>masnotrtične rase ovaca su kratkorepe ovce koje u predelukorena repa i oko sednja </span><span style=”font-family: ff0, Arial, Arial, Helvetica, sans-serif;”>č</span><span style=”font-family: ff2, Times New Roman, Times, serif;”>inih kvrga nagomilavaju velikekoli</span><span style=”font-family: ff0, Arial, Arial, Helvetica, sans-serif;”>č</span><span style=”font-family: ff2, Times New Roman, Times, serif;”>ine loja.</span></span>

   <span style=”color: #000000;”><span style=”font-family: ff2, Times New Roman, Times, serif;”>3.Prema osobinama vune sve rase ovaca se mogu podeliti na:</span></span>

   <span style=”color: #000000;”>−<span style=”font-family: ff2, Times New Roman, Times, serif;”>rase sa mešanom vunom</span></span>

   <span style=”color: #000000;”>−<span style=”font-family: ff2, Times New Roman, Times, serif;”>rase sa dugom sjajnom vunom</span></span>

   <span style=”color: #000000;”>−<span style=”font-family: ff2, Times New Roman, Times, serif;”>rase sa prelaznom vunom ka merinu</span></span>

   <span style=”color: #000000;”>−<span style=”font-family: ff2, Times New Roman, Times, serif;”>merino rasa</span></span>

   <span style=”color: #000000;”>−<span style=”font-family: ff2, Times New Roman, Times, serif;”>rase ovaca obrasle dlakom4.</span></span>

   <span style=”color: #000000;”> </span>

   <span style=”color: #000000;”><span style=”font-family: ff2, Times New Roman, Times, serif;”>4.Prema proizvodnim sposobnostima rase ovaca se dele:</span></span>

   <span style=”color: #000000;”>−<span style=”font-family: ff2, Times New Roman, Times, serif;”>rase ovaca za produkciju vune</span></span>

   <span style=”color: #000000;”>−<span style=”font-family: ff2, Times New Roman, Times, serif;”>rase ovaca za proizvodnju mesa i vune</span></span>

   <span style=”color: #000000;”>−<span style=”font-family: ff2, Times New Roman, Times, serif;”>rase ovaca za produkciju mesa</span></span>

   <span style=”color: #000000;”>−<span style=”font-family: ff2, Times New Roman, Times, serif;”>rase ovaca za proizvodnju mesa i loja</span></span>

   <span style=”color: #000000;”>−<span style=”font-family: ff2, Times New Roman, Times, serif;”>rase ovaca za proizvodnju kože i loja</span></span>

   <span style=”color: #000000;”>−<span style=”font-family: ff2, Times New Roman, Times, serif;”>rase ovaca za proizvodnju krzna i mleka</span></span>

   <span style=”color: #000000;”>−<span style=”font-family: ff2, Times New Roman, Times, serif;”>rase ovaca za proizvodnju mleka i</span></span>

   <span style=”color: #000000;”><span style=”font-family: ff2, Times New Roman, Times, serif;”>-rase ovaca za proizvodnju mesa, mleka i vune (kombinovanihsposobnosti).</span></span>

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.