Pseudoglejni tip zemljišta – Svetlana Jerinić, dipl. inž.

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512897
  Jerinić Svetlana
  Učesnik

   Псеудоглејни тип земљишта је веома распрострањен тип земљишта у Колубарском окргугу. Заједно са лесивираним земљиштем заузима близу 60 % укупних пољопривредних површина. Највећи део интензивне пољопривредне производње одвија се на псеудоглеју.
   То су земљишта изразито неповољних физичких и хемијских особина. Један од највећих недостатака је присуство непропусног или веома слабо пропусног хоризонта на дубини 50 до 100 cm изнад кога се у влажном периоду задржава вода.
   Структура ових земљишта је нестабилна, што има за последицу јако збијање после кише, а по престанку влажне фазе брзо исушивање, што се веома неповољно одражава на успевање биљака на њима.
   Хемијске особине су такође неповољне. То су земљишта киселе реакције, Најкиселији варијетети (рН<5,0) садрже и значајне количине покретног алуминијума (Аl3+ јони), што је веома значајно са гледишта успевања гајених биљака које непововољно реагују на присуство Аl3+ јона, па је гајење неких биљних врста ограничено (махунарке). Поред повећане киселости земишта као неповољне особине псеудоглеја, карактеришу се и слабом обезбеђеношћу лакоприступачнм фосфором
   Пседуглејна земљишта су ниске производне способности и за успешно гајење биљних култура на њима неопходне су мере поправке. У подручју Града Ваљева псеудоглеј се углавном користи као њивско земљиште и воћни засади, а на знатним површинама наизменично се смењују њивске и ливадске културе. Од ратарских усева на псеудоглеју се највише гаји пшеница и кукуруз. Од воћних врста доминира шљива, а последњих година све веће површине заузима малина.
   Поправку псеудоглеја треба почети са поправком првенствено његових физичких особина, односно поправком механичког састава, структуре, порозности. То се постиже продубљивањем ораничног хоризонта, као дела илиувијаног (непропусног или веома слабо пропусног) и њиховиме мешање, као и растресањем дела јако збијеног илувијалног хоризонта, али без превртања и мешања са масом земљишта из продубљеног ораничног хоризонта. Дубоко орање, подривање, разривање спадају у најважније мелиоративне захвате при поправци овог типа земљишта. Поред тога потребно је спречити дуже задржавање воде у зимско-пролећном периоду године која доводи до пропадања гајених биљака. То се постиже извлачењем отворених канала, тзв сисаваца, (разора) који скупљају и одводе површинску воду и спречавају њно задржавање.
   Поред порпавке физичких особина поправка хемијских особина је веома значајна за успешну пољопривредну производњу на овом типу земљишта. На псеудоглејним земљиштима треба применити веће количине органскх ђубрива, пре свега добро згорелог говеђег стајњака. Калцизација као мера поправке једна је од ефикасних мера у неутрализацији киселе реакције земљишта и са њом се постижу добри резултати у побољању агрохемисјких особина и повећању плодности земљишта. Истовремено са уношењем органских ђубрива и кречног материјала, потребно је унети минерална ђубрива, посебно фосфорна.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.