Pseudaulacaspis pentagona – dudova štitasta vaš

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513440
  Jeremić Ljiljana
  Učesnik

   Dudova štitasta vaš (Pseudaulacaspis pentagona) je polifagna vrsta koja koja izaziva štete na mnogim koštičavim voćnim vrstama pogotovo na breskvi. kao domaćini su i razne višegodišnje ukrasne biljke npr. jorgovan.

   Kod ove vrste štitastih vaši razlikuju se polovi po izgledu ,ženka je kruškolikog oblika žutonarandžaste boje. Štit ženke je okrugao, veličine oko 2mm bele ili beložute boje. Mužjaci su izduženog tela, manji su od ženki, dužine oko 0,5-1mm, narandžaste boje. Štit mužjaka je izdužen, bele boje sa jednom larvenom košuljicom .

   Ova štitasta vaš prezimljava u stadijumu polno zrele ženke koja može biti na stablu, granama voćki ili u pukotinama kore. Štetočina ima dve generacije godišnje. Polovinom aprila pa do polovine maja ženke polažu jaja ispod štita .Piljenje larvi počinje posle desetak dana.Ispiljene larve se kreću po biljci i traže povoljno mesto za pričvršćivanje i ishranu. Imago prve generacije se javlja početkom jula. Imago druge generacije se pojavljuje krajem avgusta i početkom septembra.

   Dudova štitasta vaš na granama obrazuje kolonije bele boje koje mogu biti brojne. Ove štetočine mogu naseliti i plodove i takvi plodovi su lošijeg kvaliteta.Vaši izazivaju velike štete, sisaju sokove biljke i dovode do iscrpljivanja voćki i vremenom do sušenja napadnutih grana.

   Suzbijanje dudove štitaste vaši se izvodi zimskim tretiranjem i u toku vegetacije. Zimsko ili rano prolećno tretiranje se izvodi mineralnim uljima Galmin, Belol, Belo ulje u koncentraciji od 3-4%. Tretiranje treba obaviti kvalitetno. Tretiranje u toku vegetacije se obavlja u momentu pojave i aktivnosti larvi, zato što larve nemaju još štit formiran. Tretiarnje treba obaviti dva puta, početkom piljenja larvi i posle dve nedelje. Koristiti preparate Gusathion WP-25, Cotnion 25-WP -0,2%; Lannate 25 WP -0,15%, Lannate -90 – 0,05%.   Savetodavac za zaštitu bilja
   dipl.ing. Ljiljana Jeremić

   Komentar korisnik Slavko:

   Ulja jako malo mogu da pomognu je pokazala naša višegodišnja praksa, a i u radu prof. Drage Graore sa polj fak Beograd je to takođe navedeno.

   Odabrali ste odličnu temu koja se ne shvata ozbiljno, ali će to biti jedna od važnijih zadataka za struku zaštite u narednom periodu.

   Naša iskustva su da samo dobra zaštita u pravom trenutku daje dobre rezultate. I odgovarajućim sredstvima. Koja su to mogli bi ste Vi da nam kažete jer je Gusation ( AM azinfos metil ) nedozvoljeno sredstvo u EU a i po preporuci prof N. Miletića od 20.3.2010. god neka druga sredstva, takođe efikasna, se ne mogu koristiti posle cvetanja breskve.

   Molim Vas ovaj odgovor shvatite samo kao želju da se dođe do što boljih rešenja za ovaj problem.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.