Propadanje stabala trešnje

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513109
  Nedić Momir
  Učesnik

   U poslednjih 5-6 godina na teritoriji rasinskog okruga podignuto je više od sto hektara zasada trešnje. Visoka cena plodova ove voćne vrste u proteklom periodu nagnala je mnoge poljoprivrednike, pa i one koji to nisu, da posade „po koje“ stablo trešnje na svom imanju. Kako trešnja nije vrsta koja ima tradiciiju gajenja u formi zasada u ovom kraju, javile su se i početničke greške. U mnogim slučajevima su zasadi podignuti sadnicama sa sortama trešnje okalemljenim na podlozi magriva (Prunus mahaleb) koja je veoma popularna među ovdašnjim rasadničarima. Magriva kao podloga namenjena je uzgoju trešnje i višnje na krečnom, suvom, dobro dreniranom zemljištu, dok na zemljištu težeg mehaničkog sastava brzo propada, pogotovo u kišnim godinama kakva je bila ova. Upravo takav scenario zadesio je naše voćare koji su svoje zasade podigli sa sadnicama trešnje na ovoj podlozi i na zemljištu koje za nju nije bilo adekvatno. Treba napomenuti da su se i kod stabala trešnje na podlozi divlja trešnja (P.avium) javili slučajevi propadanja stabala ali u manjoj meri.

   Šta sada uraditi?

   U zasadima gde je došlo do propadanja manjeg broja stabala (obično u nižim delovima parcela) može se izvršiti podsada ali pri tome nikako ne koristiti sadnice na podlogama magriva i divlja trešnja jer će se zasigurno opet desiti isto. Kao jedno od mogućih rešenja pokazala se podsada sa sadnicama trešnje okalemljene na podlozi Kolt (Long, L. E. 1995) koja pored toga što je slične bujnosti kao gore pomenute dve, bolje podnosi teška i vlažna zemljišta i otporna je na trulež korena koju izaziva gljiva iz roda Phytophthora, a koja se navodi kao mogući uzročnik propadanja magrive. Važno je napomenuti da ni podloga Kolt nije u potpunosti otporna na uslove zabarivanja zemljišta usled postojanja visokih podzemnih voda i dugotrajnog zadržavanja vode u zoni korenovog sistema.

   U skladu sa iznetim, još jednom treba ponoviti da je za uspešan uzgoj trešnje neophodno odabrati parcelu sa dobrom drenažom zemljišta (brzo oticanje viška vode) i taj uslov shvatiti kao ograničavajući.

   Trešnjar podno Jastrepca – prvo su propala stabla sa sortom Regina

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.