Proizvodnja bioetanola od žitarica

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513074
  Stojković-Jevtić Snežana
  Učesnik

   Nafta i naftni derivati koji se danas koriste kao pogonsko gorivo spadaju u neobnovljive resurse, odnosno iscrpljive prirodne resurse. Zalihe su iz dana u dan sve manje, proizvodnja je skuplja, a činjenica je i da su pojedini ratovi vođeni zbog nafte. Zato je potrebno pronaći alternativu ovog gorivu, a jedna od mogućnosti je i biogorivo.
   Biogorivo je ustvari bioetanol koji se dobija alkoholnim vrenjem iz biomase. Najveći proizvođač bioetanola u svetu su SAD gde se bioetanol dobija uglavnom od kukuruza, dok je u Brazilu najveća zastupljenost biogoriva (20%) u motorima sa unutrašjnim sagorevanjem. U Brazilu se bioetanol proizvodi od šećerne trske.
   Bioetanol se kao pogonsko gorivo u sadašnjim motorima sa unutrašnjim sagorevanjem može koristiti u procentu od 10 do 20 % bez ikakvih adaptacija motora. Za korišćenje većeg procenta ili čistog bioetanola potrebna je adaptacija motora.
   Zbog jeftinijih inputa u proizvodnji strnih žita sve više se bioetanol proizvodi od pšenice umesto od kukuruza. Važno je da bljna masa ima što veći sadržaj skroba koji se u prisustvu enzima alfa i beta amilaze razlaže do prostih šećera iz kojih se u procesu fermentacije dobija alkohol. Kao nus proizvod ovog procesa dobija se “džibra” koja može poslužiti kao “mokra ” kvalitetna stočna hrana koja bi mogla zameniti određenu količinu suve koncentrovane hrane. Takođe se dobija i ugljen- dioksid bez koga se danas ne može zamisliti proizvodnja sokova (gaziranih).
   Ideja je da se korišćenjem pšenice, tritikalea i drugih žitarica proširi njihova upotrebna vrednost od prehrambene industrije na energetiku. Takođe je ideja da se bioetanol dobija iz biljne mase kao što su slama, kukuruzovina i dr., a da se zrno pšenice i dalje koristi u prehrambenoj industriji. Zato j epotrebno intenzivirati agrotehniku i podići prinose žitarica na viši nivo.
   Još jedna pozitivna strana korišćenja bioetanola kao pogonskog goriva je činjenica da se njegovim sagorevanjem ne zagađuje životna sredina, odnosno nema štetnih produkata, kao što su sumpor-dioksid i
   dr.
   Procena je da će do 2025. godine u svetu 50% motora sa unutrašnjim sagorevanjem koristiti bioetanol kao pogonsko gorivo.

   dipl. ing. Snežana Stojković- Jevtić

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.