Program zaštite šljive

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #524598

  Program zaštite šljive treba podesii tako da se blagovremeno spreče one bolesti i štetočine koje nanose najveće štete u datom području. On u velikoj meri zavisi od meteoroloških prilika, primenjenih agrotničkih i pomotehničkih mera u zasadu, kao i od osetljivosti sorti i podloga na patogene.Zbog toga program zaštite ne može biti jedinstven za sve zasade, već se mor prilagoditi konkretnim uslovima gajenja. Prvo tretiranje je potrebno obaviti u vreme početka bubrenja pupoljaka preparatima na bazi bakra. Ovo tzv. “plavo prskanje” je veoma važno obaviti svake godine i pri njemu treba temeljno “okupati” stabla. Cilj ovog tretiranja je smanjenje infekcionog potencijala gljiva Monilinia spp., Thyrostroma carpophilum i Taphrina pruni, kao bakterije Pseudomonas syringae. Ako se pregledom utvrdi veće prisustvo prezimljujućih formi štetočina (biljne vaši, šljivin smotavac, štitaste vaši) potrebno je dodati i meneralno ulje..Takođe na tržištu postoji kombinacija bakra i mineralnog ulja (Plavo ulje, Crveno ulje, Bakarno ulje).
  Sledeća dva tretiranja namenjena su suzbijanju prouzrokovača sušenja cveta i grančica (Monilinia laxa), od kojih prvo treba obaviti neposredno pre cvetanja (u fazi tzv.”belih balona”), a drugo u fazi punog cvetanja. Od fungicida se koriste ciprodinil kao i kombinacija boskalida i piraklostrobina.
  U vreme precvetavanja (kada opadne 80% kruničnih listića) potrebno je obaviti tretman u cilju sprečavanja plamenjače i šupljikavoti lista. Od štetočina u ovom periodu javljaju se šljivina osa, biljne vaši i gusenice. Za suzbijanje gljivičnih oboljenja može se koristiti mankozeb, a za insekte dimetoat.
  Nakon cvetanja slede nam još tri tretmana koja se obavljaju 15-20 dana posle prethodnog i namenjena su suzbijanju prouzrokovča plamenjače, rogača, šupljikavosti lista (a.m. mankozeb), rđe (a.m. kaptan), trulež plodova (a.m. tiofanat metil) uz svakodnevnu kontrolu štetn insekata.
  Jako je bitno voditi računa o vremenu sazrevanja sorti kako bi se i preparati tome prilagodili vodeći se računa o karenci preparata. Nakon obavle berbe, ako se za to ukaže potreba, može se obaviti tretinje u cilju suzbijanja grinja. Na kraju vegetacije kada opadne 3/4 listova može se po potrebi izvesti još jedno tretiranje preparatima na bazi bakra. Cilj ovog tretiranja je da se staztite od prouzvača bakterioza, monilioza, rogača, šupljikavosti lista i dr.

  Dragana Urošević, dipl. inž. zaštite bilja

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.