Procedura za konkurisanje za IPARD sredstva

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #514934
  Đoković Ana
  Učesnik

   Da bi se konkurisalo za IPARD sredstva neophodno je obezbediti pun iznos novca potrebnog za realizaciju investicije. U praksi to znači da krajnji korisnik mora na bankovnom računu da ima sredstva potrebna za realizaciju čitave investicije. Potom konkuriše na objavljeni konkurs IPARD agencije i dostavlja svu potrebnu dokumentaciju koja se traži.
   Potencijalni korisnik, zatim, ulazi u proces odobravanja projekta. Investicija ne sme biti započeta pre nego što je projekat odobren.
   Kada se počne sa realizacijom investicije ne sme odstupati od projekta koji je priložen prilikom konkurisanja. Korisnik je dužan da se pridržava odobrenog projekta i u toku perioda trajanja investicije. IPARD agencija tokom trajanja investicije vrši provere kako bi bili provereni navodi projekta, radovi ili poštovanje trajanja investicije od pet godina. Minimalni rok trajanja svake investicije je pet godina, korisnik je dužan da, u tom vremenskom periodu, održi investiciju (ne sme da otuđi objekat, da mu promeni namenu, niti da otuđi mašine), a mora da dostigne standarde EU, u zavisnosti od vrste investicije. Ukoliko postupi suprotno dogovorenom korisnik je dužan da vrati sva sredstva.
   Grafički prikaz procesa obrade prijavnog formulara:

   Objava konkursa –> Popunjavanje prijave –> Prijem zahteva –> Provera zahteva –> Kontrola na terenu
   –> Obrada rezultata –> Bodovanje i rangiranje –> Donošenje odluke i zaključivanje ugovora

   Po odobrenom projektu korisnik počinje sa investicionim aktivnostima. IPARD agencija može, u određenom roku ili samo u toku trajanja konkursa da obavi refundaciju utrošenih sredstava u iznosu od 50 odsto vrednosti investicije, za poljoprivredne proizvođače nosioce gazdinstva mlađe od 40 godina i do 70%. Podnose svi računi, dokazi o uplati sredstava čime dokazuje obavljenu transakciju. Refundacija sredstava obavlja se jednom, za sva investirana sredstva, međutim kod zahtevnijih investicija može se dogotiti parcijalno uplaćivanje sredstava, a vraćanje sredstava može viši u više tranši.
   Kontrola korisnika je višestruka
   Prva je u fazi odobravanja da li je započeo investiciju/kupio opremu za koju konkuriše „nulta kontrola”. Ako je započeo investiciju zahtev za ostvarivanje prava na IPARD sredstvima biće odbijen.
   Druga kontrola je pre isplate sredstava, njome se želi da se utvrdi da li je investicija obavljena u skladu sa predloženim projektom. Ukoliko ima odstupanja zahtev za povraćaj sredstava biće odbijen.
   Poslednja kontrola obavlja se posle realizovane investicije i posle isplaćenih sredstava korisniku. Kontrole mogu biti i vanredne u zavisnosti od okolnosti ukoliko komisija sumnja na neku od nedozvoljenih radnji, zloupotreba, prevara, neregularnosti, … Korisnik je dužan da čuva svu dokumentaciju od trenutka sklapanja ugovora.
   Ana Đoković, dipl.ing.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.