Prihvatljive investicije u sektoru voćarstva za

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #514927
  Čokojević Sanja
  Učesnik

   Prihvatljive investicije u sektoru voćarstva za drugi javni poziv za Meru 3

   Sredinom ovog meseca ,tačnije 18.12.2018.godine, Ministarstvo poljoprivrede je raspisalo drugi javni poziv za IPARD bespovratna sredstva koji se odnosi na investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva – MERA 3.
   Predmet ovog Javnog poziva su investicije u fizičku imovinu i prihvatljivi troškovi u vezi sa izgradnjom, kao i nabavkom nove opreme, mašina i mehanizacije.Obuhvaćeni su sektori mleka, mesa, voća i povrća.
   Visina podsticaja za firme od 50 odsto do 60 odsto, u zavisnosti od toga da li se investira samo u izgradnju i novu opremu ili se investicija odnosi na upravljanje otpadom i otpadnim vodama.
   Iznos bespovratnih sredstava u sektoru voća, povrća i mesa od 10.000 do 1.000.000 evra, a za sektor mleka od 10.000 do 2.000.000 evra.Minimalan iznos podsticaja je 10.000 evra. Iznos podsticaja je 50% od prihvatljivih troškova za investiciju.
   Maksimalan iznos podsticaja u sektoru mleka koji može ostvariti jedan korisnik je 2.000.000 evra, a u sektoru prerade voća, povrća i mesa do 1.000.000 evra.
   Rok za podnošenje konkursne dokumentacije je od 18. decembra 2018. godine do 11.marta 2019. godine.
   LISTA PRIHVATLJIVIH INVESTICIJA I TROŠКOVA ZA DRUGI JAVNI POZIV ZA MERU 3:
   OPŠTI TROŠAК koji je prihvatljiv:
   -Troškovi za pripremu projekta i tehničke dokumentacije, kao što su (naknade za arhitekte, inženjere i druge konsultantske naknade)
   – Troškovi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu
   -Troškovi pripreme dokumentacije za IPARD podsticaje (konsultantske usluge)
   -Studije izvodljivosti i druge studije u vezi sa projektom/biznis planovi
   SEКTOR VOĆA I POVRĆA :
   – Izgradnja objekata za preradu (objekti za skladištenje sirovina, pranje/čišćenje, sortiranje, preradu, konzerviranje, sušenje, zamrzavanje analizu gotovih proizvoda itd.) za voće, povrće; objekata za skladištenje
   ambalaže, aditiva i gotovih proizvoda, objekata za pranje i čišćenje,
   -postrojenja za instalaciju ventilacije, klimatizacije, grejanja i prevenciju zagađenja vazduha, sporedni energetski objekti; izgradnja i/ili rekonstrukcija sistema za vodosnabdevanje (uključujući bunare), snabdevanje gasom, strujom (uključujući generatore) i kanalizacioni sistem.
   -Izgradnja upravne zgrade sa pratećim objektima (kancelarije, laboratorije, prostorije za odmor radnika, prostorije za presvlačenje i sanitarne prostorije, skladište za sredstva za čišćenje, pranje i dezinfekciju)
   – Izgradnja objekata za preradu poluproizvoda i tretman otpadnih voda, upravljanje otpadom i prevenciju zagađenja vazduha
   – Izgradnja postrojenja za prozvodnju energije iz obnovljivih izvora sa maksimalnim kapacitetom godišnje potrošnje energije u okviru poljoprivrednog preduzeća/gazdinstva (solarne energije, vetroturbina, postrojenja na biomasu), uključujući povezivanje elektrana na distributivnu mrežu / od postrojenja do objekta
   – Izgradnja mreže unutrašnjih puteva i parking mesta unutar prostora u vlasništvu preduzeća/gazdinstva
   – Oprema za sušenje i/ili pranje, čišćenje i sortiranje
   – Oprema i uređaji za preradu, pakovanje, obeležavanje i privremeno skladištenje, uključujući linije za punjenje, mašine za pakovanje, mašine za obeležavanje i druga specijalizovana oprema
   – Oprema za termičku obradu (sterilizacija/ pasterizacija/blanširanje)
   – Oprema i uređaji za hlađenje i zamrzavanje
   – Oprema za veštačku ventilaciju, klimatizaciju, hlađenje i grejanje objekata za preradu i skladištenje
   – Oprema za prevoz voća i povrća (boks palete, plastični kontejneri itd.)
   -Uređaji za prevoz u krugu objekta u skladu sa zahtevima projekta
   – Oprema i uređaji za tretman otpadnih voda (fizički, hemijski i biološki tretman), upravljanje otpadom i sprečavanje zagađenja vazduha
   – Oprema za prevenciju zagađenja vazduha i obnavljanje rastvarača
   – Oprema za pranje i higijensko sušenje ruku u operativnim objektima i sanitarnim prostorijama (uključujući tuševe), oprema za prostorije za smeštaj garderobe, oprema za čišćenje, pranje i dezinfekciju odeće i obuće
   – Oprema za prijem sirovina
   – Laboratorijska oprema, isključujući staklariju (integralni deo projekta)
   – Oprema za detekciju metala i/ili drugih fizičkih rizika
   – Oprema za skladištenje sirovina i gotovih proizvoda, u skladu sa zahtevima projekta
   Zahtev za odobravanje projekta može se podneti samo u okviru jednog sektora.Informacije u vezi raspisanog Javnog poziva dostupne su na telefon Info-centra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede: 011/260-79-60 ili 011/260-79-61, kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja: 011/30-20-100 ili 011/30-20-101, svakog radnog dana od 7:30 do 15:30 časova; kao i u svim Poljoprivrednim savetodavnim i stručnim službama.
   Sanja Čokojević dipl.ing.voćarstva i vinogradarstva

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.