Prihvatljivi troškovi u okviru Mere 3 IPARD programa

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #514920
  Hrkalović Dane
  Učesnik

   Прихватљиви трошкови у оквиру Мере 3 су:

   -изградња (изградња, грађење, доградња) или побољшање (реконструкција, санација или адаптација) непокретне имовине у складу са законом којим се уређује планирање и изградња,
   –куповина новe опреме, машина и механизације, укључујући компјутерске програме који омогућавају производне процесе,
   –општи трошкови – трошкови настали за консултантске услуге, студије изводљивости и остале услуге за припрему, прибављање, односно израду документације за остваривање права на одобравање пројеката као и остваривање права на одобравање исплате ИПАРД подстицаја.

   Прихватљиви трошак је трошак спровођења финансиране активности и мора да се односи на исплате које изврши подносилац захтева, односно корисник ИПАРД подстицаја. Доказује се рачунима и другим рачуноводственим документима у складу с важећим прописима. Прихватљиви трошак се израчунава када се од укупног износа прихватљиве инвестиције одбије износ неприхватљивих трошкова, у које спада и порез на додату вредност (ПДВ). Наведени трошкови сматрају се прихватљивим до тржишне вредности имовине, у складу са прописом којим се прописује методологија за утврђивање референтних цена инвестиција за обрачун ИПАРД подстицаја.
   Дане Хркаловић
   ПССС Пожаревац

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.