PRIHVATLJIVE INVESTICIJE I TROŠKOVI U OKVIRU MERE 3

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #514836
  Prvulović Teodor
  Učesnik

   Свака инвестиција која ће бити предмет захтева за одобравање пројекта може да се састоји од прихватљивих и неприхватљивих трошкова. Прихватљиве инвестиције и трошкови у оквиру Мере 3 утврђени су у Листи прихватљивих инвестиција и трошкова (Прилог 1 Правилника и Прилог 1 овог Водича).
   Инвестиције и трошкови који ће бити прихватљиви у току одређеног позива биће прецизирани у самом тексту сваког јавног позива. Прихватљиве инвестиције се одређују према мери, према сектору и према типу (изградња, опрема, механизација).
   Прихватљиве инвестиције и трошкови у оквиру Мере 3 су: –
   изградња (изградња, грађење, доградња) или побољшање (реконструкција, санација или адаптација) непокретне имовине у складу са законом којим се уређује планирање и изградња –
   куповина новe опреме, машина и механизације, укључујући компјутерске програме који омогућавају производне процесе –
   општи трошкови – трошкови настали за консултантске услуге, студије изводљивости и остале услуге за припрему, прибављање, односно израду документације за остваривање права на одобравање пројеката као и остваривање права на одобравање исплате ИПАРД подстицаја
   Прихватљиви трошак је трошак спровођења финансиране активности (настао у сврху набавке робе, радова или услуга) и мора да се односи на исплате које изврши подносилац захтева, односно корисник ИПАРД подстицаја. Доказује се рачунима и другим рачуноводственим документима у складу с важећим прописима. Прихватљиви трошак се израчунава када се од укупног износа прихватљиве инвестиције одбије износ неприхватљивих трошкова, у које спада и порез на додату вредност (ПДВ). Наведени трошкови сматрају се прихватљивим до тржишне вредности имовине, у складу са прописом којим се прописује методологија за утврђивање референтних цена инвестиција за обрачун ИПАРД подстицаја.

   Теодор Првуловић
   ПССС Неготин

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.