Preporuke za ishranu mlečnih krava

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513239
  Nikolić Zoran
  Učesnik

   Naučnim ispitivanjima i iskustvima iz prakse došlo se do nekih pravila koja se koriste pri sastavljanju obroka organizaciji ishrane na farmama visoko mlečnih krava u SAD-u. Preporuke se odnose na konzumiranje hrane.
   -Maksimalno dnevno konzumiranje suve materije krave bi trebale da postignu najkasnije do 10 nedelja po telenju. U periodu maksimalne dnevne proizvodnje krave bi trebale dnevno da konzumiraju suvu materiju u količini od 4 % od sopstvene telesne mase. Primera radi: Krava telesne mase 650 kg trebalo bi da dnevno hranom unese u organizam oko 26 kg suve materije.
   -Ako se krave muzu tri puta dnevno, jedu za 5 do 6 % više suve materije nego pri dvokratnoj muži.
   -Za svaki kilogram proizvedenog mleka krava bi trebalo da konzumira 0,5 kg suve materije. Manja količina suve materije u obroku od navedene uglavnom ima za posledicu pad kondicije grla pa i pojavu nekih metaboličkih poremećaja.
   -Krave obično jedu posle muže pa im treba i omogućiti da neposredno posle muže dobiju hranu jer to dodatno stimuliše konzumiranje suve materije. Visoko mlečne krave jedu i do 12 puta na dan u proseku po 20-ak minuta o čemu treba voditi računa kada se planira ishrana krava.
   -Ako mogućnosti dozvoljavaju, prvotelke treba izdvojiti u posebnu grupu za ishranu i mužu. U tom slučaju one provedu 10 – 15 % vremena više u ishrani nego kada su u grupi zajedno sa starijim kravama.
   -Najpovoljniji sadržaj suve materije za celokupni dnevni obrok je između 50 i 75 %. Obroci sa većim ili manjim sadržajem suve materije od navedenog uglavnom imaju za posledicu smanjenje konzumiranja hrane.
   -Za svaki stepen povećanja temperature vazduha iznad 24 stepena, konzumiranje suve materije pada za oko 2,8 %. Kada temperatura vazduha pređe 27 stepeni krave već počinju da ispoljavaju toplotni stres što se manifestuje još većim padom konzumiranja hrane i u krajnjem slučaju i smanjenjem proizvodnje mleka. Ovo je još izraženije ako relatinva vlažnost vazduha pređe 80 % ili kada zbir temperature vazduha i relativne vlažnosti pređe 107.
   -Ako su krave u slobodnom sistemu držanja, pojilice ili valovi za napajanje ne treba da budu dalje od 15 metara od jasala sa hranom. Što se tiče količine vode koju krava treba da popije u toku dana, treba orijentaciono računati na oko 4 litra vode za svaki proizvedeni litar mleka.
   -Kada su u pitanju jasle za hranu ( hranilice ) preporuke idu u tom pravcu da se iste prave tako da se hrana uzima sa nivoa poda. Na taj način krave više vremena provode jedući hranu, manje je rasturaju a luče i više pljuvačke. Na jaslama svakoj kravi treba obezbediti 60 do 75 cm prostora.
   -Za vreme velikih letnjih vrućina oko 60 % obroka treba davati noću.
   -Prevrtanje hrane u jaslama podstiče krave da više jedu.

   Zoran Nikolić dipl.ing.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.