Preporuka potrebnih količina hraniva za kuk, zasnovanoj na Agrohemijskoj analizi

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513334
  Despotović Dušan
  Učesnik

   Potrebna količina hraniva za planirani prinos gajenih biljaka, najlakše se računa na osnovu planiranog prinosa i urađene agrohemijske analize zemljišta.

   Da bi znali koliko nam je hraniva potrebno za našu gajenu biljku, moramo znati koliko naša kultura iznosi hraniva sa planiranim prinosom. Pored toga, moramo znati i potencijal svoga zemljišta, a ukoliko nam vremenske prilike ne budu naklonjene, planirani prinos će izostati.

   Tabela iznošenja N, P i K, sa tonom prinosa i određenom količinom lisne mase.

   Na osnovu AAZ, odrađene za parcelu od 1ha, sadržaj lakopristupačnog P2O5 u zemljištu je 22,8 mg, a kalijuma 21,1 mg, dok je zemljište dobro obezbeneno azotom 0,2%. Planirani prinos kukuruza je 9 t/ha suvog zrna. Kukuruzovinase zaorava.

   Sa prinosom od 9 t zrna i odovarajućom masom kukuruzovine iz zemljišta će biti izneto:

   – azota: 9 x 27 = 243 kg – 73 kg (30% se vraća se kukuruzovinom) = 170 kg
   – fosfora 9 x 12 = 108 kg – 27 kg ( 25% se vraća kukuruzovinom) = 81 kg
   – kalijuma 9 x 23 = 207 kg – 145( 70% se vraća kukuruzovinom) = 62 kg

   Pošto je zemljište optimalno obezbeneno fosforom (22,8 mg) potrebno je uneti fosfora onoliko
   koliko se odnese zrnom, 81 kg P2O5. Sadržaj kalijuma u zemljištu je optimalan (21,1 mg) pa je potrebno uneti 50-60% od planiranog odnošenja, 62 x 0,6= 37,2 kg K2O.

   Pošto je zemljište dobro obezbeneno azotom, potrebe kukuruza iznosiće 9 x 27 = 243 kg/ha

   U jesen je potrebno uneti:
   1/3 N od 243 kg , odnosno 81 kg

   100 % P2O5, odnosno 81 kg
   100 % K2O, odnosno 62 kg Pošto je najmanje potrebno kalijuma, količina od 62 kg kalijuma se deli sa sadržajem kalijuma u

   nubrivu. Ako koristimo NPK 15:15:15, onda je 62/0,15 = 413 kg/ha. Toliko je potrebno NPK
   15:15:15 da zadovoljimo potrebe za kalijumom.

   Radi lakšeg računanja uzećemo 425kg NPK 15:15:15
   Kako smo ovim nubrivom uneli i deo azota i fosfora, računamo koliko je potrebno još uneti

   fosfora i azota nekim drugim nubrivom:
   N 425×0,15 =64kg, 81-64=17kg još fali N

   P2O5 425×0,15 = 64 kg, 81-64=17kg još fali P2O5,dok su potrebe za K2O namirene iz potrebnih količina NPK.
   Preostali fosfor (17kg) ćemo uneti mineralnim nubrivom MAP 12:52:

   17/0,52 = 33 kg MAP, sa kojim smo uneli još i 33 x 0,12 = 4 kg N
   Potrebno je uneti još 17-4 = 13 kg N/ha

   13/0,27 (0,27 je sadržaj azota u min. nubrivu KAN)= 3,5 kg KANa
   Dakle potrebno je uneti: 425 kg/ha NPK, 33 kg/ha MAP-a i 3,5 kg KANa.

   Za setvu i u vegetaciji treba dati preostali količinu N od 162kg. Pošto je zemljište kiselo, preostali N dodaćemo u vidu predsetvene pripreme i prihrane u formulaciji UREJe 46% N u sledećoj količini:
   162/0,46=352kg, od čega u predsetvenoj pripremi 150kg a ostatak u prihranjivanju.

   Na ovaj način, odredili smo potrebnu količinu hraniva za prinos kukuruza od 9t/ha zrna.

   Sve promene u vrsti hraniva i njihovim količinam veoma se lako preračunavaju na gore opisan način.
   Na urađenom primeru možemo izračunati potrebnu količinu i vrstu hraniva za svaku biljnu vrstu, ukoliko raspolažemo sa potrebnim podatcima i znanjima.

   Dušan Despotović
   dipl ing ratarstva i povrtarstva

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.