Pregled štetočina u zasadima tokom zimskog perioda – Ljiljana Jeremić

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #579907
  Jeremić Ljiljana
  Učesnik

   U toku zimskog perioda u voćnjacima  je potrebno utvrditi prisustvo štetočina. Na osnovu rezultata pregleda moguće  je dati preporuku o potrebi suzbijanja pojedinih štetočina zimskim, kao i ranoprolećnim tretiranjem  što je i preporuka u sistemu  integralne zaštiti bilja. Na taj način će utrošak sredstava za zaštitu biti racionalniji, a efekti tretmana veći.
   U zimskom periodu  potrebno je  uzeti po 20 cm duge komade najčešće dvo- ili tro- godišnjeg stabla. Na raznim mestima voćnjaka zavisno od veličine parcele, zastupljenosti sorti, raznolikosti terena i sl. uzima se po 2 uzorka od po 10 grančica. Pravilno je najmanje 1 uzorak iz svakog homogenog dela parcele. Zatim se svaki uzorak pregleda lupom koja povećava najmanje pet puta ili pod binokularom. Beleži se broj svih nađenih štetočina.
   Potrebno je utvrditi prvenstveno brojnost jaja lisnih vaši.  Ako se na vrhu lastara utvrde u velikom broju na vrhu lastara, to su jaja zelene lisne vaši ( Aphis pomi). Кritičan broj je ako se utvrdi 50 jaja na pregledanom uzorku. Ako se utvrdi prisustvo jaja u pazuhu pupoljaka to su jaja pepeljaste vaši jabuke (Dysaphis plantaginae); brašnjava lisna vaš šljive (Hyalopterus pruni)   i njihov kritični broj je 1 jaje u uzorku.

   Кada su u pitanju savijači pupoljaka ( Tortricidae) i  pokožice ploda (Adoxophyes orana) prezimljavaju gusenice u ispucaloj kori grana, kritičan  broj je ako se utvrdi prisustvo 2 gusenice na 2 m dužine grana. Кod mrkog smotavca (Apodemus podana)  kritičan broj je 3-5 gusenica na 100 pregledanih grančica.
   Za utvrđivanje brojnosti zimskih jaja crvenog pauka (Panonychus ulmi) naprimer kod jabuke se uzimaju delovi dvo-godišnjih grančica sa po 2 pupoljka. Jedan uzorak čini 60 ovakvih delova grančica. Utvrđeni broj jaja predstavlja broj na 2 m grančice. Jaja crvenog pauka se nalaze u pazuhu dvogodišnjih grana. Radi bržeg pregleda preporučuje se ne brojati jaja već svaki delić grančice na osnovu kratkog pregleda pod lupom. Кritičan broj je ako se utvrdi prisustvo 1000-3000 jaja na 2 m dužine grančice.

   Na višegodišnjem deblu treba ustanoviti brojnost kokona minera okruglih mina (Leucoptera scitella – malifoliella). Ako se utvrdi više od 10 kokona minera okruglih mina po stablu potrebno je izvršiti suzbijanje. štitova štitastih vaši, bele paucinaste navlake od krvave vaši, rak rana od bakteriozne plamenjače. Treba obaviti pregled i na prisustvo štitastih vaši (Lecanium corni) šljivina štitasta vaš koja se može naći i na breskvi, leski, vinovoj lozi. Ova vaš  prezimljava na granama i stablu kao larva drugog stadijuma. Larve se najčešće nalaze sa donje strane grana i grančica. Pregled obaviti i na prisustvo bele paucinaste navlake od krvave vaši (Eriosoma lanigerum) koja  prezimljava u stadijumu larve u pukotini stabla, ili oko korenovog vrata.
   Metodom otresanja se može izvršiti brojanje jabučnog cvetojeda (Anthonomus pomorum), prezimljava odrasla jedinka  na skrovitim mestima – stablu ili u biljnim ostacima. a kritican broj je 10 do 40 odraslih insekata.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.