Predlog sorti ozimih žita za jesenju setvu

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513486
  Pantelić Ljubodrag
  Učesnik
   RENESANSA
   -poboljšivač-

   Ima beo, srednje zbijen klas, bez osja, sa staklavim zrnom, tamnocrvene boje. Srednje rana sorta sa dobrom otpornošću prema zimi. Prosečna visina stabljike 85 cm, dobre otpornosti prema poleganju, lisnoj rđi i pepelnici. Masa 1000 zrna oko 45 gr, zapreminska masa 86 kg. Odlične menjivosti i pecivosti. Genetski potencijal za prinos iznad 11t/ha.Plastična sorta i odgovaraju joj manje plodna zemljišta.

   POBEDA
   -poboljšivač-

   Klas beo, srednje zbijen, bez osja, zrno staklavo, crvene boje. Srednje kasna sorta, dobre otpornosti prema zimi.Prosečna visina biljke 86 cm. Otporna na poleganje. Dobre otpornosti na lisnu rđu i pepelnicu. Masa 1000 zrna oko 43 gr, a zapreminska masa 85 kg. Dobre meljivosti i pecivosti. Genetski potencijal za prinos iznad 11t/ha. Plastična sorta i odgovaraju joj različiti uslovi proizvodnje.

   KREMNA
   -hlebna sorta-

   Ima beo, gladak klas bez osja. Zrno staklavo, tamno-crvene boje. Srednje rana sorta sa dobrom otpornošću prema zimi. Polupatuljasta sorta sa prosečnom visinom stabljike oko 77 cm. Dobre otpornosti prema poleganju. Odlična otpornost na lisnu rđu i dobre otpornosti prema pepelnici.Ova sorta se posebno ističe po dobroj otpornosti prema visokim temperaturama i vazdušnoj suši u vreme nalivanja zrna. Masa 1000 zrna je oko 43 gr, zapreminska masa 85-89kg. Genetski potencijal za prinos iznad 11t/ha.Plastična sorta, odgovaraju joj manje plodna zemljišta i različiti uslovi proizvodnje.

   NEVESTINJKA
   -hlebna sorta-

   Fakultativna(jaro-ozima)sorta pšenice. Klas beo, rastresit, bez osja. Zrno staklavo, svetlo crvene boje. Srednje rana sorta. Prosečna visina sorte 75 cm i dobre je otpornosti na poleganje. Dobre otpornosti prema lisnoj i stabljičnoj rđi, kao i pepelnici. Masa 1000 zrna je oko 37 gr, zapreminska masa 76-78kg. Odlične meljivosti i pecivosti. Produktivna sorta sa genetskim potencijalom iznad 7 t/ha, u proletnjoj setvi. Može se sejati i u jesen kada su joj prinosi znatno iznad jare setve.

   TAKOVČANKA
   -hlebna sorta-

   Poluzbijenog je klasa, bez osja, zrno crvene boje. Srednje rana sorta i vrlo otporna na niske temperature. Ima čvrstu i elastičnu stabljiku prosečne visine oko 90 cm. Otporna na poleganje. Dobre otpornosti na stabljičnu i lisnu rđu i pepelnicu. Masa 1000 zrna oko 38 gr, zapreminska masa 87 kg. Dobre pecivosti i meljivosti, ima genetski potencijal za prinos iznad 11t/ha. Izuzetno stabilna sorta u različitim uslovima proizvodnje.

   TOPLICA
   -poboljšivač-

   Ima beo, srednje zbijen klas, bez osja. Staklavog je zrna, svetlo crvene boje. Srednje kasna sorta, otporna na niske temperature. Prosečna visina stabljike oko 85 cm i veoma otporna na poleganje. Poseduje prosečnu otpornost prema prouzrokovačima važnijih bolesti.Masa 1000 zrna je oko 42 gr, zapreminska masa 81-83 kg. Podnosi dobro sušu i odgovaraju joj plodna do manje plodna zemljišta, kao i različiti uslovi proizvodnje. Genetski potencijal zrna je oko 11 t/ha.

   OZIMI TRITIKALE

   TRIJUMF

   Nova sorta ozimog tritikalea. Srednje kasna sorta, dobre otpornosti prema vašnim bolestima i štetočinama. Prosečna visina stabljike je 105-115cm i to veoma elastična, čvrsta i otporna na poleganje. Dobro se bokori i postiže dobar sklop na parceli. Dobro podnosi sušu i može se gajiti na posnijim zemljištima. Masa 1000 zrna oko 44 gr, zapreminska masa 83 kg. Karakteriše se stabilnim prinosom. Genetski potencijal zrna je oko 12t/ha.

   ODISEJ

   Rana sorta ozimog tritikalea. Odlične otpornosti na lisnu rđu i pepelnicu. Dobre je otpornosti na poleganje. Masa 1000 zrna je oko 50 gr, a hektolitarska masa je oko 83 kg.

   Tritikale se može koristiti na različite načine:
   1) kao zrno za ishranu stoke
   2) kao silaža
   3) za ispašu goveda u fazi punog bokorenja
   4) za setvu u združenom usevu leguminoza
   5) pomešan sa pšenicom za spravljanje hleba

   OZIMI JEČMOVI

   GRAND

   Ozimi višeredni ječam, dugog rastresitog klasa. Pripada grupi srednje ranih sorti. Prosečna visina biljke je oko 93cm, dobre otpornosti prema poleganju. Srednje krupnog je zrna, svetlo žute boje. Masa 1000 zrna oko 37 gr, zapreminska masa je iznad 66 kg. Dobre je otpornosti na stabljičnu, lisnu rđu i pepelnicu. Odgovaraju joj plodna i manje plodna zemljišta. Veoma rodna sorta sa genetskim potencijalom iznad 10 t/ha.

   GALEB

   Ozimi višeredni ječam, zbijenog klasa. Zrno žuto-sive boje. Srednje je rana sorta. Prosečna visina stabljike je oko 97 cm i dobre je otpornosti na poleganje i zimu. Zadovoljavajuća otpornost na lisnu rđu, pepelnicu i sivu pegavost. Masa 1000 zrna oko 45 gr, zapreminska masa oko 75 kg. Rodna sorta sa genetskim potencijalom od 10t/ha.
   Kao šestoredni ječmovi koriste se prvenstveno za ishranu stoke.OZIMA

   RAŽ

   RAŠA

   Prva domaća sorta ozime raži, pripada grupi srednje ranih sorti. Prosečna visina stabljike je oko 145 cm, dobre čvrstine i dobre otpornosti prema poleganju. Dugog osatog klasa.Masa 1000 zrna 30gr, a zapreminska masa 73 kg. Karakteriše se visokom otpornošću prema vaši i bolestima, kao i štetočinama. Tolerantna na sušu i stresne faktore sredine. Sorta je visoke i stabilne rodnosti, pogodna za različite uslove proizvodnje, a posebno za gajenje na većim nadmorskim visinama,brdsko-planinskom području na slabo i srednje plodnim zemljištima.

   Zrno raži se prvenstveno koristi kao koncentrovana stočna hrana. Koristi se u ljudskoj ishrani, pri čemu se od mešavine ražanog i pšeničnog brašna spravlja hleb.

   Ljubodrag Pantelić, dipl.ing

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.