PRAVILNA PRIMENA PESTICIDA – KARENCA

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513430
  Nišavić-Veljković Vesna
  Učesnik

   U procesu proizvodnje, većine gajenih biljaka, upotreba pesticide je nužnost, jer postizanje kvaliteta i visokih prinosa ne može se zamisliti bez upotrebe sredstava za zaštitu bilja- pesticida. Pravilna primena pesticida je veoma značajna zbog opasnosti pesticida po zdravlje ljudi. Zdravstvena ispravnost poljoprivrednih proizvoda, u velikoj meri, zavisi od toga da li proizvođači poljoprivrednih proizvoda pri upotrebi pesticida poštuju sve preporuke proizvođača pesticida o pravilnoj primeni pesticida i karenci.

   Karenca je vremenski period koji mora da protekne od poslednje primene pesticida do berbe (žetve). To je vreme raspadanja odnosno razgradnje aktivne materije sredstva za zaštitu bilja, kada je aktivna materija potpuno razgrađena ili se nalazi u neznatnoj količini koja neće izazvati nikakve štetne posledice po zdravlje ljudi. Karenca postoji za svaki preparat koji se koristi u zaštiti bilja i ona je navedena u upustvima za njihovu primenu. Uobičajeno je da se daje u danima. Najčešće taj rok iznosi 14-28 dana, mada postoje i sredstva sa karencom od 3-7 dana ili čak 42 dana. Kada je karenca duža, što nije retkost, onda se to sredstvo primenjuje u ranijim razvojnim fazama biljne vrste pa se tad navodi da je karenca obezbeđena vremenom primene ili skraćeno OVP.

   U različitim zemljama karenca je različita. Poznato je da su karence za neke pesticide u SAD mnogo kraće u odnosu na EU, na primer karenca za kaptan u SAD je 0 dana, a u EU je 21 dan. Postoje i suprotni primeri: karenca za mankozeb u jabuci u SAD je 77 dana, a u EU je 28 dana ili karenca za hlorpirifos u SAD je OVP (obezbeđena vremenom primene) do početka cvetanja, a u EU je 28 dana. Mi spadamo u red zemalja gde su ti propisi strožiji. Iz ovoga se može videti da karence u svetu nisu harmonizovane što može biti problem u međunarodnoj trgovini.

   Pored karence u upustvu se postoji termin radna karenca koja određuje ulazak ljudi na parcelu nakon poslednjeg tretmana tim sredstvom.

   Proizvođači moraju strogo voditi računa o karenci koja se nalazi u upustvu za upotrebu i ona se mora strogo poštovati. Obaveza svih proizvođača je da pravilno postupaju sa pesticidima, da proizvode zdravstveno bezbedne proizvode kako bi se sačuvalo zdravlje svih korisnika.

   Vesna Nišavić Veljković, dipl.ing.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.