Pravilna primena pest.( praćenje i prognoza štetnih organizama)-Jeremić Ljiljana

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #515013
  Jeremić Ljiljana
  Učesnik

   Pesticidi su proizvodi hemijskog ili biološkog porekla koji ispoljavaju sledeće efekte:uništavaju štetne organizme,sprečavaju delovanje štetnih organizama na drugi način suzbijaju štetne organizme.U pesticide spadaju i neke hemikalije koje se primenjuju da bi delovale na gajene biljke.
   U štetne organizme spadaju beskičmenjaci (insekti,grinje,krpelji i dr.) , prouzrokovači bolesti bilja (gljive,bakterije, virusi i dr.),korovi,štetni glodari (pacovi, miševi i dr.),puževi i drugi štetni životinjski organizmi.
   Pesticidi predstavljaju određeni rizik za ljude i životnu sredinu i naš je cilj da smanjimo taj rizik na najmanju moguću meru u cilju dobijanja zdravstveno bezbedne hrane sa aspekta primene pesticida.
   Pravilna primena pesticida podrazumeva : praćenje i prognozu štetnih organizama ; pravilno korišćenje pesticida; pravilno rukovanje pesticidima.
   Pravilna primena pesticida je osnov uspešne zaštite bilja i zaštite čovekove sredine i ona doprinosi boljoj efikasnosti pesticida kao i ekonomskoj opravdanosti primene.
   Osnovni principi pravilne primene pesticida su:
   -Primena u skladu sa registracijom pesticida
   -sa deklaracijom i uputstvom za upotrebu
   -sa načelima dobre poljoprivredne prakse i integralne zaštite bilja
   -na način kojim se ne ugrožava život ljudi,životinja
   -na način kojim se ne ugrožava životna sredina
   Značaj prognoze štetnih organizama u uspešnoj zaštiti bilja
   Cilj prognoze je da se smanji i racionalizuje upotrebu pesticida i samim tim doprinese očuvanju zdravlja ljudi i životne sredine,određivanjem optimalnih rokova zaštite.
   Prognoza je osnov integralne zaštite bilja . Integralna zaštita bilja podrazumeva primenu svih mera koje se primenjuju u cilju smanjenja brojnosti insekata kao i intenzitet napada patogena(primena svih nepesticidnih mera u koje spadaju agrotehničke,pomotehničke,mehaničke ,biološke i i druge mere) i primena hemijskih mera kada se pređe prag štetnosti štetnih organizama.Metode prognoze se zasnivaju na poznavanju biologije razvoja štetnih organizama uz korišćenje automatskih meteoroloških stanica,korišćenje alata (feromonskih,lovnih i žutih lepljivih klopki,svetlosnih lampi).Кorišćenjem navedenih alata se dinamika leta insekata i u korelaciji sa temperaturama se primenjuju modeli zaštite za pojedine štetočine i na osnovu toga se preporučuju tretmani koji bi bili najefikasniji u datom momentu. Uz korišćenje meteoroloških podataka se rade prognoze pojave bolesti, mogućnosti ostvarenja zaraze patogena (Venturia inaequalis,Plasmopara viticola,Phytophtora infestans i drugi) i na osnovu toga se preporučuju preventivni tretmani koji su i najefikasniji u zaštiti od mnogih patogena.
   Savetodavac za zaštitu bilja
   dipl.ing.Ljiljana Jeremić

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.