Pravila poslovanja na ,,Produktnoj berzi,, Todo Terzić, dipl. inž

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512858
  Terzić Todo
  Učesnik

   U stručnoj literaturi prisutno je vise definicija koje se odnose na pojam berzi. Najprostijim rečnikom berzu mozemo opisati kao mesto gde se u tacno odredeno vreme susrec+ću ponuda i traznja za tačno odredenom robom.Zaključivanje transkacija u ime pravnih ili fizičkih lica vrse brokeri. Predmet berzanskog poslovanja je tipizirana i standardizovana roba. Trgovanje standardizovanim poljoprivrednim proizvodima u nasoj zemlji odvija se na ,,Produktnoj berzi Novi Sad,,
   Pravo clanstva na berzi imaju domaca i inostrana pravna lica koja placaju clanarinu u skladu sa pravilnikom o tarifi. Na ,, Produktnoj berzi,, se trguje sledećom standardizovanom robom:
   1. Žitarice
   -psenica
   -kukuruz
   -jecam
   -ostale(ovas,raz)
   2.Komponente stočne hrane
   -sojina sacma
   -suncokretova sacma
   -psenicno stocno brasno
   -stocni jecam
   -riblje brasno
   -lucerkino brasno
   -sojin griz
   -ostalo
   3. Semenska roba
   -semenska psenica
   -semenski kukuruz
   4.Mineralna dubriva
   -NPK
   -AN
   -KAN
   -UREA
   5.Industrijsko bilje
   -suncokret
   -soja
   -uljana repica
   6. Konzumna roba
   -psenicno brasno
   -jestivo suncokretovo ulje
   -secer,kristal,beli,konzumni

   Trgovanje standardizovanim poljoprivrednim proizvodima na ,,Produktnoj berzi,, se obavlja svakog dana u periodu o 08:00 do 15:00 casova.
   Kod trgovanja psenicom primenjuju se standardi SRPS E.B1.200 i SRPS E.B1.200/1 ( vlaga do maximum 15%, minimum 74 kg hektolitarske mase i maximum 8% primesa). Kada se radi o trgovini kukuruzom primenjuje se standard JUS E.B3.516 ( vlaga do 14%, lom do 8%, defektna i nagorela zrna do 2%, strane primese do 1%)
   Transakcije se zakljucuju ugovorima koji mogu biti standardizovani i nestandardizovani.
   Od standardizovanih ugovora primenju se ( fjucers ugovori i opcijski ugovori). Kod fjucers ugovora Obaveza prodavca ugovora je da po njegovom dospecu u ugovorom predvidenom trenutku u buducnosti, isporuci osnovni trzisni materijal (robu, hartiju od vr, i dr.) po unapred ugovorom predvidenoj fjucers ceni. Obaveza kupca ugovora je da po njegovom dospecu u ugovorom predvidenom trenutku u buducnosti, prodavcu ugovora isplati vrednost osnovnog trzisnog materijala, po ugovorom utvrdenoj fjucers ceni. Opcije su standardizovan terminski ugovor, iz koga proizilazi pravo kupca opcije da do ugovorom predvidenog trenutka u buducnosti kupi ili proda osnovni trzisni materijal po unapred ugovorom utvrdenoj strajk (strike) ceni. Za to pravo kupac placa prodavcu opcijsku premiju.
   Od nestandardizovanih ugovora primenjuju se ( forvord ugovori i ugovori na zeleno). Kod ovih ugovora svi elementi transakcija se slobodno dogovaraju.

   Todo Terzić, dipl. inž
   PSSS Padinska Skela

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.