Pranje i dezinfekcija mlekarskih posuda i pribora – Stočarstvo

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #524864

  Jedan od načina kontaminacije mleka mikro organizmima može biti kontaktom sa mlekarskim priborom. Umnogome kvalitet mleka zavisi od čistoće – nečistoće mlekarske opreme (muzilice, kante ,cedila i dr.), zato svaki stočar treba veliku pažnju posvetiti održavanju i čišćenju mlekarske opreme. Sa čišćenjem treba započeti odmah posle pražnjenja posude i opreme od mleka. Da ne bi došlo do sasušivanja ostatka mleka i uvečanja broja mikro organizma. Pranje i dezinfekciju radimo u nekoliko faza; predpranje, pranje + dezinfekcija, ispiranje i sušenje.
  Predpranje je ispiranje posuda koja su bila u dodir sa mlekom.Zbog sposobnosti očvršćavanja mlečne masti u hladnoj vodi, i zgrušavanja – taloženje belančevina u toploj vodi ispiranje vršimo vodom temperature oko30 0C a može i voda iz vodovodne mreže.
  Opremu peremo rastvorom vode i sredstvima za prenje, temperatura rastvora je izmđu 40-500 C. Treba praktikovati da u posudu prvo sipamo vodu ( 1/10 od zapremine posude) a zatim dodamo deterđent koji je u novo vreme pomešan sa sredstvima za dezinfekciju, ujedno se vrši i dezinfekcija.Treba poštovati koncetraciju rastvora koja je data u upustvima preparata. Za pranje ne smemo upotrebljavati krpe i sunđere (izvor štetnih mikro organizma), već cetke raličitih oblika. Ribanje treba obaviti pedantno, naročito pažljivo očistiti rubove, poklopce i spojna mesta, u kojima se lako zadržavaju ostaci mleka. Ukoliko nije koriščeno sredstvo za dezinfekciju uništavanje bakterija je moguće i parenjem pregrejanom vodom temperaturom iznad 900 C količinom od 1/10 zapremine posude. Za ispiranje posuda koristi se čista voda, isprati više puta kako bi se uklonila sredstva za pranje i dezinfekciju. Prisustvo ostatka deterđenta izaziva zagađenje mleka, i takvo mleko nemožemo upotreblavati za dobijanje kiselomlečnih proizvoda i sira (maja i sirilo ne deluju). Po završetku ispiranja pristupamo završnij fazi sušenju. Mlekarske posude okrenu se otvorom na dole, i to na mestu gde nema prašine i nepoželjnih mirisa. Bitno je da se posude što pre osuše. Prilikom pranje muzalice treba obratiti pažnju na sisne gume, kolektora, cevi za mleko i muznu kantu. Poželjno je da se jednom u 7-10 dana obavi temeljno pranje i dezinfekcija muzne jedinice (demontiranjem na delove), kiselim sredstvima za pranje koja uništavaju talog mlečnog kameca. Po završetku pranja važno je dobro izvršiti ispiranje. Samo čišćenjem i dezinfekcijom posle svake muže svih površina sa kojima mleko dolazi u dodir možemo dobiti kvalitetno mleko sa što manje mikroorganizma.
  izvor: Proizvodnja mleka Vladimir Jovanović
  Srđan Zafirović PSSS Vranje

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.