Povađanje krava

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513377

  Tri nedelje posle osemenjivanja stočari nestrpljivo čekaiu da vide hoće li se krava povađati. Uglavnom se smatra gotovo sigurnim da je krava gravidna ako „ćuti“ posle osemenjivanja i ne pokazuje znakove teranja. Nakon početnog veselja, neretko se dogodi da se krava kasnije ipak tera, ali ne nakon očekivanog 21 dana, već kasnije, najčešće u periodu do 42 dana.Za pomak ciklusa ima više razloga, no u praksi se uglavnom pojavljuju dva. Prvi i na sreću najčešći razlog je bezazlen. U tom slučaju krava pregoni u periodu od 42.og ili ređe 63 dana od osemenjivanja. U tom slučaju gotovo je sigurno da se krava terala i 21-og odnosno 42.dan, ali stočar to nije primetio. Jedan od razloga toj pojavi može biti da životinja ima prenisku razinu hormona. Takvim kravama je i inače ciklus slabo izražen, pa vlasnici teško primećuju kada se takva krava počinje terati .
  Prvi slučaj
  Razlog pojavi je uglavnom ishrana i način držanja životinje. Na primer, polni ciklus je slabije izražen kod krava koje su same u staji, kod držanja na vezu, u prostorijama bez dovoljno svetla itd. Problem je i na farmama s mnogo životinja i slobodnim načinom držanja jer se u takvim uslovima teško prati ponašanje svake pojedine životinje. U tom slučaju odgajivač može prevideti i teranje kod krava koje imaju normalno izražen ciklus. U ovom slučaju ne treba lečenje jer je krava najverovatnije zdrava. Stočar treba pripaziti na kravu oko 21-og dana nakon osemenjivanja.
  Drugi slučaj
  U drugom slučaju krava se povađa van očekivanog perioda pa se estrus pojavljuje u periodu između dva ciklusa, na primer 32. dan. To je prekasno za prvo teranje posle osemenjivanja, koje se očekuje oko 21-og dana, a prerano za drugo koje bi se trebalo javiti oko 42-og dana. U tom slučaju sumnjamo na „ranu embrionalnu smrtnost“. Krave kod pojave rane embrionalne smrtnosti ostaju gravidne, ali kasnije zametak propada zbog nekog, najčešće neutvrđenog razloga. Mrtav zametak se resorbuje u materici, pa se na kravi, za razliku od pobačaja do kog dolazi u kasnijoj gravidnosti, ništa ne primećuje. Uzrok ovoj pojavi je uglavnom latentni endometritis. To je upala sluznice materice koja je slabog intenziteta i zato klinički teško uočljiva. Ovakve upale većinom su poreklom iz puerperija, na primer kao posledica zaostale posteljice ili nekih drugih razloga. Prilikom osemenjivanja takva upala uglavnom prolazi neopaženo i veterinary osemeni kravu.
  Stvaranje embriona
  Kako do oplodnje dolazi u jajovodu gde je sluznica zdrava, krava zabređa, a oplođeno jajašce spušta se u matericu. U tom periodu jajna ćelija za ishranu troši žumance i postepeno raste. Kod goveda, približno 12-og dana, oplođena jajna ćelija dolazi u prednju gornju trećinu materice gde se ugnezdi u sluznicu. Posle toga više ne govorimo o oplođenoj jajnoj ćeliji već o embrionu. Kako je u međuvremenu potrošen veći deo žumanca, embrio mora uzimati drugu hranu. Sledećih dana on postupno počinje uzimati hranive materije iz sluznice materice. To mu sprečava čvrsta opna koja je ostala od jajne ćelije pa se ona otvara, a embrio ostaje bez zaštite i postaje veoma osetljiv.
  Postupak nakon ugibanja embriona
  Pošto upala sluznice uzrokuje nepovoljne uslove u materici, nezaštićeni embrio nakon nekoliko dana ugiba. Ako je uginuo do 17-og dana nakon osemenjivanja, nema pomaka polnog ciklusa i takva se krava tera 21. dan. Naprotiv, kada embrio ugiba nakon 17-og dana, pojava estrusa kasni za toliko dana koliko je dana posle 17-og dana embrio uginuo. Ako sumnja na ranu embrionalnu smrtnost, veterinar pregleda kravu i postupa na osnovu nalaza. Ako nema kliničkih simptoma bolesti, kravu treba osemeniti i nakon toga aplicirati lek. Postoje lekovi koji se apliciraju istovremeno s osemenjivanjem, no češći su oni koji se upotrebljavaju posle osemenjivanja. Uzrok propadanja embriona može biti i nepodnošljivost između spermatozoida i jajne ćelije (oko 5 % slučajeva), zato je kod sumnje na ranu embrionalnu smrtnost preporučljivo upotrebiti seme drugog bika.

  Neđeljko Pipović, dipl.ing. poljoprivrede

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.