Potrebna dokumentacija za osnivanje zadruge – Neđeljko Pipović

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512522
  Pipović Neđeljko
  Učesnik

   За оснивање задруге потребна је следећа документација:
   * јединствена регистрациона пријава оснивања правних лица и других субјеката и уписа у јединствени регистар пореских обвезника
   *уговор о оснивању са овереним потписима оснивача (задругара),
   *доказ о идентитету задругара (за домаће физичко лице – фотокопија личне карте, а за странца – фотокопија пасоша, односно фотокопија личне карте, ако је издата странцу),
   *записник са оснивачке скупштине,
   *задружна правила,
   *књига задругара (само за задруге са чланарином),
   *потврда банке о уплати новчаног улога, ако се улог уплаћује, односно споразум задругара о процени вредности неновчаног улога или процена вредности неновчаног улога, ако се улог уноси у задругу (само за задруге са улозима),
   *одлука о именовању председника и чланова управног одбора (ако постоји),
   *одлука о именовању председника и чланова надзорног одбора (ако постоји)
   *доказ о уплати накнаде за регистрацију оснивања и доказ о уплати накнаде за регистрацију и објаву оснивачког акта и задружних правила и за објаву књиге задругара

   ПССС ПОЉОСЕРВИС Неђељко Пиповић, дипл. инж. пољопривреде

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.