Potrebe kruške za pojedinim hranivima

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #514662
  Đoković Ana
  Učesnik

   Postizanje visokih prinosa uslovljeno je pretežno režimom ishrane. Velike količine hraniva iznose se plodovima iz zemljišta izgradnjom novih tkiva i ogana. Postoje razlike među sortama kruške u pogledu osiromašavanja zemljišta hranljivim elementima.
   Za normalan porast, razvoj i plodonošenje potrebno je da kruška ima na raspolaganju srazmerno velike količine azota (N) i kalijuma (K), kao i skromne količine fosfora.
   Kruška reaguje na azotno đubrivo, jer ga u zemljištu redovno nema dovoljno, na kalijum reaguje na lakim zemljištima, a na fosfor kad se gaji na slabo bujnim podlogama. Đubrenjem se unose mineralne materije u zemljište sa ciljem da se njihove količine u lako pristupačnom obliku održavaju u optimalnoj količini kada je reč o potrebama kruške.
   Potrošnja hraljivih supstanci kruške u rodu zavisi od mnogih činilaca, a pre svega od sorte, podloge, gustine zasada i prinosa.
   Rodnije i manje bujne sorte kruške potrebno je intenzivnije đubriti naročito azotom. Pozne sorte troše veće količine biogenih elemenata od letnjih sorti.
   Sortama okalemljenim na podlogama sa jačim korenovim sistemom potrebne su srazmerno manje količine đubriva.
   Starija stabla treba intenzivnije đubriti azotom, uz odgovarajuću rezidbu da bi se podmladila i obnovila rodno drvo. Isto treba učiniti i sa stablima oštećenim od niskih temperatura ili elementarnih nepogoda.
   Rodnim stablima potrebne su velike količine hranljivih elemenata, a posebno azota i kalijuma u toku cvetanja, kao i za vreme intenzivnog porasta letorasta.
   U periodu pune rodnosti kruške, za prinos 40t/ha, po Stančeviću (1980), potrebne su sledeće orijentacione količine osnovnih biogenih elemenata:
   – 130 kg/ha N
   – 35 kg/ha P2O5
   – 150 kg/ha K20
   – pored ovih elemenata potrebano je 30 kg/ha MgO

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.