Posticaji kod podizanja višegodišnjih zasada voćaka, vinove loze i hmelja

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512726
  Jelić Dragana
  Učesnik

   Правилником за остваривање постицаја код подизања вишегодишњих производних засада воћака, винове лозе и хмеља ближе се прописују врсте подстицаја, начин остваривања права на подстицаје за подизање производних засада, образац захтева за остваривање права на подстицаје као и максимални износ по подстицаја по кориснику.

   Подстицаји за подизање производних засада обухватају подршку програмима, који се односе на:
   1) подршку подизања нових производних засада са савременом технологијом гајења воћака, винове лозе и хмеља, без наслона и са наслоном;
   2) припрему земљишта за подизање производних засада.

   Право на подстицаје за подизање производних засада има:
   1. физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства,
   2.предузетник,
   3.правно лице, и то: привредно друштво, земљорадничка задруга, научноистраживачка организација, школа, задужбина, манастир и црква.

   Право на подстицаје остварује се за један или више подигнутих производних засада, a најмања површинa сваког производног засада треба да износи:
   1) 0,1 ha – за сваку врсту јагодастих воћака, винове лозе и хмеља, а за шумску јагоду 0,05 ha.
   2) 0,3 ha – за сваку врсту јабучастих, коштичавих и језграстих врста воћака.

   Производни засад може да се налази на једној или више катастарских парцела, али катастарске парцеле морају да се налазе једна поред друге и да чине једну целину.
   Највећа површина за коју могу да се остваре подстицаји за све производне засаде износи 10 ha, а за производне засаде јагоде 5 hа.

   Драгана Јелић, мастер манаџер

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.