Posebni uslovi u sektoru voća IPARD II programa za meru 1 -Mihajlo Žikić

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #514699
  Žikić Mihajlo
  Učesnik

   Po Pravilniku o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava utvrđeni su uslovi za korišćenje novca iz IPARD fondova, po kojima će se srpskim domaćinstvima, u zavisnosti od projekata, finansirati od 60 do 70 odsto vrednosti njihovih investicija. Ovim pravilnikom su propisana 4 sektora za investicije u poljoprivrednu proizvodnju za koje se mogu ostvariti podsticaji i to: sektor mleka, sektor mesa, sektor voća i povrća i sektor ostalih useva. U svakom od ovih sektora moraju se ispuniti posebni uslovi za ostvarivanje prava na odobravanje projekta. Takođe ovim pravilnikom je utvrđeno da je minimalan iznos povraćaja 5.000 a maksimalan 700.000 evra u sektoru voća. Bitno je napomenuti da je između ostalog predviđeno da poljoprivrednik ili poljoprivredno gazdinstvo, koje koristi neki od oblika državne subvencije, neće moći da dobije sredstva iz IPARD fondova za isti projekat.
   U sektoru voća korisnici će morati da ispune posebne uslove za ostvarivanje prava na isplatu IPARD podsticaja koji se ogledaju minimalnim i maksimalnim površinama pod voćem koje su upisane u Registru biljne proizvodnje. Minimalne površine pod jagodastim voćem su 2ha a 5ha pod drugim voćem, a maksimalne su 20ha pod jagodastim voćem i 100ha pod ostalim voćem, a predmet investicije mora biti vezan za proizvodnju tog konkretnog voća. Proizvođači koji imaju manje ili veće površine od datih nemaju prava na konkurisanje za povraćaje.
   Važno je napomenuti da u sklopu pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu fizičkih lica postoji lista prihvatljivih investicija i troškova u kojoj je nabrojana sva oprema i troškovi koji su obuhvaćeni ovim podsticajima.
   Sama procedura podnošenja zahteva za podsticaje se obavlja u nekoliko koraka:
   – nakon raspisivanja javnog poziva koji raspisuje Uprava za agrarna plaćanja podnosi se zahtev(može se podneti samo jedan zahtev po istom javnom pozivu)
   -uz zahtev se podnosi i sledeća dokumentacija: Poslovni plan, popis pokretne i nepokretne imovine na dan 31.12 i na dan podnošenja zahteva, dokaz o stručnoj spremi ili radnom iskustvu u poljoprivredi. Pored toga podnose se 3 ponude za nabavku investicije ukoliko je vrednost veća od 10.000 eura tj. jednu ukoliko je manja od 10.000 eura. Podnosi se i uverenje o izmirenim dospelim obavezama po osnovu javnih prihoda izdato od nadležnog organa lokalne samouprave i poreske uprave.
   Prilikom podnošenja zahteva podnosilac označava kao izabranu jednu od tri dostavljene ponude koja ne mora biti najjeftinija već ona koja najviše odgovara potrebama proizvođača, ali uprava odobrava vrednost podsticaja na osnovu ponude sa najnižom cenom ili ako vrednost najniže ponude prelazi iznos referentne cene, osnovica za obračun IPARD podsticaja utvrđuje se u visini referentne cene.

   Mihajlo Žikić dipl.ing. voćarstva i vinogradarstva

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.