Pojava žitnog pivca – Anisoplia spp.

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513255
  Panajotović Zoran
  Učesnik

   Na pojedinim lokalitetima pirotske opštine utvrđena je značajna pojava žitnog pivca na usevima strnih žita. Zbog povoljnih uslova za razvoj prezimljujućih formi larvi (grčica), na prvom mestu zbog blage zime, zabeležena je značajna pojava imaga. Povoljne uslove za razmnožavanje žitnog pivca čini i sunčano i toplo vreme u periodu rojenja imaga. Posle niza suvih godina ima mnogo žitnih pivaca. Insekti se hrane na zrnima koja su u fazi mlečne ili mlečno-voštane zrelosti pri čemu mogu naneti velike štete naročito ako pređu kritičnu brojnost koja iznosi 4-5 imaga po m2. Larve u zemljištu oštećuju korenov sistem raznih gajenih biljaka, naročito u sušnim periodima vegetacije.

   Žitni pivci su aktivni tokom toplog i sunčanog dana, a predveče padaju na zemlju, skrivaju se pod grudvice, da bi se ujutro ponovo popeli na klasove. Posle desetak dana ženka polaže jaja, zavlačeći ih u rastresito zemljište, na dubinu i do 20 cm. Jaja su u grupicama, a jedna ženka može da položi i do 50 jaja. Uglavnom su brojniji na ivičnim delovima parcela širine 20-30 m. Povećanju šteta doprinosi kasnija setva strnih žita na kasnijim sortama. Oni mogu biti vrlo štetni jer jedan odrastao insekat pojede 7-8 grama zrna.Od momenta pojave odraslih insekata na klasovima obaviti praćenje dinamike brojnosti tako što treba vršiti preglede ivičnih delova parcela. Da bi se smanjila brojnost za narednu godinu neophodno je poštovati osnovne agrotehničke mere:- plodored ( gajenje strnih žita na istim poljima 2-3 godine uzastopno, doprinosi da ako posle prve godine u zemljištu ima 1 larva/m2, a nakon trogodišnje monokulture biće ih oko 10 larvi/m2 (Pasol P.), – obradu zemljišta ( pri čemu prezimljujuće larve dospevaju u gornje suvlje slojeve zemljišta gde propadaju usled isušivanja), – kao i ranija setva strnih žita. Ova štetočina je veoma migratorna i upraksi se veoma retko primenjuju hemijski tretmani. U koliko se primenjuju, tretiranja izvoditi u najtoplijem delu dana sa insekticidima iz grupe piretroida ili kombinacije hlorpirifosa i piretroida. Suzbijanje larvi na okopavinama koje slede iza strnih žita izvodi se ako se pregledom zemljišta ustanove u proseku 3 jedinke po m².

   Zoran Panajotović,dipl.ing.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.