Pojava štetnih cikada u usevu kukuruza

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #570646
  Popović Sanja
  Učesnik

   Vizuelnim pregledom biljaka merkantilnog kukuruza na više lokaliteta u Mačvanskom regionu,  registrovano je prisustvo cikada  Reptalus panzeri  i Metcalfa pruinosa. 

    

   Reptalus panzeri  ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u stadijumu larve koje se hrane na korenu pšenice. Odrasle jedinke se pojavljuju u junu mesecu i prelaze na kukuruz.

   Pomenuta cikada je vektor fitoplazme koja prouzrokuje crvenilo kukuruza koje se redovno javlja na teritoriji rada RC Šabac.

   Simptomi se ogledaju u pojavi crvenila na listovima, centralnom nervu i stablu kukuruza kao i deformacijama na klipu.

   Ukoliko se posle kukuruza kao naredni usev poseje pšenica, larve neometano nastavljaju svoj razvoj na korenu pšenice.

   Primena insekticida u borbi protiv ove štetočine se ne preporučuje, a kao glavno rešenje se predlaže izbegavanje dvopoljnog  plodoreda odnosno setva pšenice posle kukuruza.

    

    

   Metcalfa pruinosa   je izraziti polifag koja svoje razviće može da završi na biljkama iz preko 50 familija. Ima jednu generaciju godišnje i prezimljava u vidu jaja koja polaže u pupoljke ili u koru biljke domaćina.

   Direktne štete pričinjavaju larve koje se ishranjuju sisajući sokove iz floema najmlađih biljnih delova. Indirektne štete su od većeg značaja, nastaju usled obilnog lučenja medne rose na koju se naseljavaju gljive čađavice. Prisustvo ove štetočine najlakše se uočava na osnovu belih voštanih tvorevina koje luče larve na  naličju listova raznih biljaka. Za sada, prisustvo ove štetočine u usevima merkantilnog kukuruza nije od velikog značaja.

    

    

    

   Dipl.inž.zaštite bilja Sanja Popović

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.