PODSTICAJI ZA NABAVKU NOVIH TRAKTORA

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512730
  Beljić Zoran
  Učesnik

   Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje za nabavku novih voćarsko-vinogradarskih i povrtarskih traktora pokreće se podnošenjem zahteva na javni poziv, koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja Beograd. Zahtev za odobravanje prava na podsticaj podnosi se u roku određenim u javnom pozivu od 10.aprila do 19.maja, odnosno po najnovijim izmenama pravilnika do 31.maja.

   Uz zahtev za odobravanje prava na podsticaj podnosilac zahteva dostavlja i:
   1. Predračun za nabavku novog traktora,
   2. izjavu dobavljača da je traktor namenjen za izvođenje radova u voćarstvu, odnosno povrtarstvu,
   3. izjavu dobavljača da može izvršiti isporuku traktora po predračunu u roku od 150 dana od izdavanja predračuna i da nema svojstvo povezanog lica sa podnosiocem zahteva,
   4. uverenje o izmirenim dospelim poreskim obavezama po osnovu javnih prihoda na republičkom i opštinskom nivou,
   5, potvrdu nadležnog organa jedinice lokalne samouprave da za predmetnu investiciju ne koristi i neke druge podsticaje.

   Visina podsticaja za nabavku novog traktora je od 50 – 65 %, a maksimalan iznos podsticaja je 1.800.000,00 dinara.

   Posle realizacije investicije u roku određenom rešenjem od strane Uprave za agrarna plaćanja, podnosi se zahtev za isplatu podsticaja za nabavku novog traktora.
   Uz zahtev za isplatu dostavlja se i:
   1. Račun,
   2. otpremnica,
   3. dokaz o izvršenom plaćanju,
   4. garantni list i
   5. overenu kopiju saobraćajne dozvole.

   PSSS Šabac
   savetodavac Zoran Beljić

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.