Podsticaji za podizanje zasada kruške i nabavku nove mehanizacije – Radovan Ševar

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512609
  Ševarlić Radovan
  Učesnik

   На основу предходно састављене калкулације трошкова подизања једног хектара засада крушке, направљена је систематизација тих трошкова и износи субвенција који се могу остварити за дате намене. Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју, подстицајна средства за подизање засада крушке и набаку нове опреме и механизације, од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине могу користити:
   1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинстa
   2) предузетник;
   3) правно лице, и то:
   (1) привредно друштво;
   (2) земљорадничка задруга;
   (3) научноистраживачка организација, школа, задужбина, манастир и црква.
   На основу планираних инвестиционих улагања, подстицајна средства би износила:

   Подизање засада крушке
   1.Саднице крушке 416.500
   2.Трошкови машинске садње 42.000
   Укупана инвестиција 458.500
   Укупан повраћај 163.380[1]

   Инвестиције у опрему
   Противградна мрежа (стубови, мрежа, затезачи) 1.860.000
   Наводњавање системом кап по кап (секундарна мрежа) 100.000
   Укупна инвестиција 1.960.000
   Укупан повраћај 627.200
   Рекапитулација подстицајних средстава
   Повраћај за подизање засада 163.380
   Повраћај за инвестиције у опрему 627.200
   Укупан повраћај 790.580

   Напомене: Приликом састављања калкулације пошло се од предпоставке да на газдинству већ постоји водозахват (бунар), који би се користио за наводњавање. Поред наведених инвестиционих улагања у опрему и механизацију, подстицајна средства се могу користити и за друге намене (набавка атомизера, машина за обраду земљишта, пумпи и агрегата за покретање пумпи и др.) у износу од 40-50%. Приликом подизања засада крушке поред наведених улагања, субвенције се могу користити и за надокнаду дела трошкова припреме земљишта, агрохемијске анализе и иститивања механичког састава. У случају да се одустане од подизања противградне мреже, могу се користити субвенције за осигурање усева и плодова у износу од 40% од висине премије осигурања.

   Дипл.инг Радован Шеварлић

   [1] Основица за обрачун субвенција је укупна вредност инвестиције без ПДВ-а. Повраћај износи 40-50 %

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.