Podloge za krušku

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513540
  Stefanović Dejan
  Učesnik
   Generativne podloge

   Sejanac divlje kruške (Pyrus communis) – pogodna za veće razmake sadne, lošija zemljišta i zemljišta sa nešto većom pH vrednošću (obzirom da bolje podnosi veći sadržaj aktivnog kreča u zemljištu nego li selekcije dunje koje se koriste kao podloga za gustu sadnju kruške). Ima dobar afinitet sa sortama kruške. Okalemljene voćke su dugovečne, bolje podnose sušu, mraz. Međutim dosta sorata ne daju dobar kvalitet plodova kada su na njoj okalemljene (povećan broj kamenih ćelija u odnosu na one kalemljene na dunji, a neke pozne sorte kao na pr. krasanka i zimska dekantkinja izvesnih godina ne mogu da sazru).
   Obzirom na bujnost ove podloge ne omogućuje gustu sadnju kruške, ali ima veliki broj varijeteta i formi i predstavlja dragocen genetički materijal za stvaranje vegetativnih podloga koje bi bile manje bujnosti a pri tom zadržale dobre osobine ove podloge.
   Seme pitomih krušaka ne treba koristit za proizvodnju podloga obzirom na izbor divljih formi otpornih na mraz, sušu, prouzrokovače bolesti i štetočine, dobro prilagođene agroekološkim uslovima.
   U amatreske svrhe mogu se koristiti i sejanci oskoruše i gloga za kalemljenje.

   Vegetativne podloge

   Namenjene plantažnom gajenju kruške, sa manjim razmakom sadnje (gusta sadnja). U našim prilikama najčešće se sreću Dunja MA, dunja BA 29. Pored ovih kao podloge u svetu se sreću i koriste još i dunja MC (koja je manje bujnosti od MA), Adams 332 (belgijska podloga, po bujnosti između MA i MC), Sydo (francuska selekcija dunje, slične bujnosti kao i MA), OHF serija podloga poreklom od kruške (pokazuje odličan afinitet sa sortama kruške), zatim Pyrodwarf (poreklom od kruške) i dr. Međutim obzirom da za sada još nije pronađena prikladna vegetativna podloga iz roda Pyrus, dunja i njene selekcije za sada ostaju najkorišćenije podloge za krušku.
   Dunja MA – pogodna za gustu sadnju na boljim zemljištima. Traži duboka, plodna, umereno vlažna i rastresita zemljišta za postizanje visokih prinosa. Dobre je otpornosti na mraz. U vlažnim godinama i na krečnim zemljištima pati od hloroze. Sa dosta sorata kruške nema dobru podudarnost, pa se mora gajiti korišćenjem posrednika. Kao posrednik pri kalemljenju najviše se koristi sorta krušake kaluđerka. Nažalost mnoge kvalitetne sorte kruške zahtevaju posrednika pri kalemljenju (viljamovka, pakamov trijumf, boskova bočica). Dobar afinitet i kalemljenje bez posrednika: junska lepotica, santa marija, butira, fetelova, kaluđerka, druardova i dr.
   Dunja BA 29 – najpoznatiji od klonova provansalske dunje. Pogodan za gustu sadnju, nešto veće bujnosti nego MA, ali bolje podnosi kreč u zemljištu, što je čini boljom podlogom za alkalna zemljišta. Pokazuje nešto bolji afinitet sa sortama kruške od MA. Pokazuje sve veću zastupljenost kao podloga za krušku.

   Dejan Stefanović, dipl.ing.polj.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.