Podizanje zasada kupine

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513498
  Jerkić Suzana
  Učesnik

   Pošto kupina ostaje na jednom mestu 10-12 pa i više godina i pošto se relativno gusto sadi od 1300-3000 izdanaka po hektaru, priprema zemljišta mora da se izvede blagovremeno i pravilno. Priprema zemljišta Pripremu zemljišta za podizanje kupinjaka treba početi 3-4 meseca pre sađenja kupine. U slučaju da je zemljište zakorovljeno dugovečnim korovskim biljkama još u julu po skidanju useva zemljište treba plitko uzorati i poravnati pa onda ga isprskati nekim totalnim herbicidom npr(Agro total, Glifosat, Glitotal itd.) Posle mesec dana zemljište se još jednom plitko uzore da bi se herbicidi što bolje izmešali sa zemljom i uneli što dublje u zemljište a posle toga se izvodi osnovna obrada. Na nezakorovljenom zemljištu herbicide ne treba unositi. Priprema zemljišta podrazumeva priviđenje zemljišta poljoprivrednoj kulturi (ravnanje , uklanjanje ostataka drveća,šiblja i žbunja, panjeva i žila sa parcele). Obavezna je izrada agrohemijske analiza zemljišta radi utvrđivanja plodnosti odnosno određivanja pH vrednosti zemljišta i davanja preporuka za meliorativno đubrenje odnosno za popravku zemljišta ako je to potrebno. pH vrebnost je pogodna za gajenje kupine ako se kreće 6-7 pH, nakon ispitivanja zemljišta i davanja preporuke pristupamo meliorativnom đubrenju. Količina stajnjaka i mineralnih đubriva koja će se uneti prilikom pripreme zemljišta za podizanje kupinjaka u mnogome zavisi od tipa i strukture zemljišta i njegove plodnosti odnosno od sadržaja humusa. – Stajnjak se unosi u količini od 30.000-60.000 kg /ha. – Mineralno NPK (10:12:26) đubrivo u količini od 800-1000 kg/ ha. Duboku obradu za podizanje kupinjaka treba obaviti bar mesec dana pre sadnje.Obrada se izvodi pri umerenoj vlažnosti. Ukoliko se ore kada je zemljište previše vlažno ili suvo onda mu se kvari struktura i teško se obrađuje. Dubina oranja zavisi od propustljivosti zemljišta.Ako je zemljište lako, rastresito i dovoljno propustljivo onda se ore na dubini od 25-30 cm. Međutim ako je zemljište teže i zbijenije treba oranje izvršiti na dubini od 35-40 cm. Posle oranja zemljište se poravna i usitni drljačom ili tanjiračom, a manje površine grabuljama pa se onda pristupa razmeravanju i sađenju kupina. Sađenje kupine Od vremena, razmaka i tehnike sađenja u velikoj meri zavisi prijem a kasnije i rentabilnost gajenja kupine. Vreme sadnje Kupina se može saditi od oktobra do aprila ukoliko je zemljište pogodno za rad i ukoliko nisu niske temperature. Jesenja sadnja preporučuje se za južne krajeve, u kojima se zemljište ne zamrzava dublje, a proleće je najčešće sušno. Prolećna sadnja se preporučuje za hladnije rejone, u kojima se zemljište tokom zime dublje z amrzava. U takvim rejonima kupina zasađena u jesen može lako da izmrzne ukoliko se zemljište zamrzne do 10 cm dubine, jer se izdanci još nisu ukorenili. Razmak sadnje kupine Razmak sadnje kupine zavisi od sistema odnosno od načina gajenja pa može biti: -sistem žbunova sa kvadratnim rastojanjem; -sistem žbunova sa pravougaonim rastojanjem i -sistem žive ograde; Po sistemu žbunova sa kvadratnim rastojanjem kupina se sadi na razmaku 1,5-2 m , u zavisnosti od sorte.Ovaj način sađenja primenjuje se na manjim površinama i gde će se obrada obavljati ručno. Po sistemu žbunova sa pravougaonim rastojanjem kupina se sadi na razmaku 2,5-3 m red od reda, i 1,2-2 m izdanak do izdanka u redu što zavisi od bujnosti sorte i načina obrade.Kod ovog sistema gajenja kupine žbunovi su razmaknuti, pa je moguća i ručna obrada između njih. Po sistemu žive ograde, koji je najbolji i preporučuje se za veće površine , kupina se sadi na rastojanju 2,5-3 m red od reda, 0,80-1,20 izdanak od izdanka u redu. Tehnika sadnje kupine Tehnika sađenja kupine zavisi od načina pripreme zemljišta za podizanje kupinjaka.Ako je pri osnovnoj obradi zemljište obilno pođubreno i duboko uzorano najmanje na 30 cm dubine onda je dovoljno da se na mestima obeleženim za sadnju ašovom iskopaju jame, koliko da se pravilno rasporede žile izdanaka i obavi sađenje.Izdanci se sade na istu dubinu na kojoj su bili u kupinjaku. Priprema izdanaka za sađenje i sadnja Za sadnju treba upotrebljavati zdrave i dobro razvijene izdanke ,(sertifikovani sadni materijal) Pre sadnje svakom izdanku se skrate žile oštrim makazama za ¼, pri čemu se suve i ošte ćene žile saseku do osnove. Posle toga žile se potope u kašu napravljenu od jednakih delova goveđe balege i ilovače uz dodavanje nekog dezinfekcionog sredstva npr.Previcur (0,25%), pa se zatim izdanci sade, po mogućstvu po oblačnom vremenu na dubinu na kojoj su bili u kupinjaku ili 3-4 cm dublje. Pošto se odredi dubina sađenja i žile pravilno rasporede u jami, na njih se nabaca sloj trošne , vlažne zemlje i ovlaš nagazi. Ukoliko pri osnovnoj obradi nije vršeno đubrenje stajnjakom, onda se preko nagažene zemlje stavi 3-4 kg dobro zgorelog stajnjaka a preko njega tanak sloj zemlje, pa se opet nagazi da bi se što bolje slegla.A zatim svaki posađeni izdanak treba zaliti sa 2-3 l vode.

   Suzana Jerkić dipl. ing.Voćarstva

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.