Plesni zrnastih proizvoda potencijalni izvor mikotoksina

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513407
  Onć Jovanović Eleonora
  Učesnik

   Mikotoksini su izlučevine koje nastaju kao produkt plesni poljoprivrednih proizvoda. To su jedinjenja različitog hemijskog sastava, toksični su ili prouzrokuju druge negativne biološke efekte po ljude i životinje. Čovek je najčešće izložen mikotoksinima putem hrane. Akutna i hronična oštećenja zdravlja izazvana mikotoksinima nazivaju se mikotoksikoze. Za neke mikotoksine se pretpostavlja ili je dokazano da su kancerogeni za ljude. Procenjeno je da je u celom svetu oko 25% useva godišnje pogođeno mikotoksinima. Mikotoksikoze se povezuju sa mnogim oboljenjima ljudi.itd. Mikotoksini stočnu hranu mogu kontaminirati dok su biljke na polju, u toku žetve ili tokom skladištenja, prerade ili hranjenja.

   Plesni koje imaju značaj za prehrambenu industriju zbog potencijalne proizvodnje mikotoksina proizvode gljivice iz rodova Aspergillus Penicillium i Fusarium koje su prouzrokovači bolesti zrnastih proizvoda ratarskih kultura.Najčešće je reč o aflatoksinima, koji su proizvod gljivica iz roda Penicillium. Najčešće se nalaze u kukuruzu, kikirikiju, pirinču, semenkama bundeve, suncokreta sušenom voću i začinima.

   Rasprostiru se pomoću insekata i vetra, a infekcija se dešava u prvom redu kroz kukuruznu svilu, u vreme cvetanja i oprašivanja, a kasnije ulazak spora u zrno nastaje putem oštećenja od insekata ili drugih fizioloških oštećenja, a povoljni uslovi su kad sporo dolazi do smanjivanja vlažnosti zrna ispod 35%.

   Povoljni uslovi za neometan rast i razvoj gljivičnih oboljenja klipa kukuruza:

   – Jun-jul- visoke temperature i niska vlažnost vazduha u toku leta, su veoma povoljni uslovi za održavanje spora ovih gljivica.
   – Avgust-septembar -visoka vlažnost i oštećenja na klipu kukuruza, niže temperature, sporo “skidanje” vlage ispod 35%
   – Prostori za čuvanje ambari magacini, silosi, – spore gljivica ulaze kroz sve otvore zajedno sa vazduhom.

   Prema rezultatima mnogih ispitivanja, korišćenje mineralnog adsorbensa u stočnoj hrani blokira mikotoksine u digestivnom traktu životinja koji su hranom uneti, i na taj način se sprečava njihovo deponovanje u tkiva životinja, a samim tim i u čovečiji organizam.

   mr Eleonora Onć Jovanović

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.