PLANIRANJE ZAŠTITE KUKURUZA

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513576
  PSSS Šabac

   KUKURUZ JE KULTURA KOJA SE KOD NAS GAJI NA VELIKIM POVRŠINAMA, PA JE PLANIRANJE NJEGOVE ZAŠTITE OBAVEZNO. PRVO SE PLANIRA SUZBIJANJE ZEMLJIŠNIH ŠTETOČINA KAO ŠTO SU LARVE GRČICA, GUNDELJA I DR. NA SEME SE NANOSE RAZLIČITI INSEKTICIDI: CRUISER 350-FS, FURADAN, PYRINEX 48-EC, GAUCHO 600FS, PRESTIGE 290-FS, SEMAFOR i dr
   SUZBIJANJE KOROVA U KUKURUZU SE OBAVEZNO PLANIRA. NAJVAŽNIJA JE DOBRA PREDSETVENA PRIPREMA ZEMLJIŠTA. KOD PRIMENE HERBICIDA POSLE SETVE A PRE NICANJA KUKURUZA POTREBNO JE DA KIŠA PADNE U PRVIH 5-7 DANA POSLE TRETIRANJA. IZBOR HERBICIDA: MERLIN 0,1-0,14 KG/HA, ACETOHLOR 2 L/HA ILI LUMAX 4L/HA.
   POSLE NICANJA KUKURUZA I KOROVA TREBA VODITI RAČUNA O FAZI PORASTA KUKURUZA. PREPARATI NA BAZI 2,4-D PRIMENJUJU SE ZA SUZBIJANJE ŠIROKOLISNIH KOROVA DO FAZE 5 LISTOVA KUKURUZA. HERBICIDI BANVEL I CAMBIO DO 6 LISTA KUKURUZA, CALLISTO ILI PEAK DO 8 LISTA KUKURUZA.SVAKU PRIMENU HERBICIDA TREBA OGRANIČITI DO 8 LISTA JER POSLE NASTUPA FAZA RAZVOJA GENERATIVNIH ORGANA KUKURUZA, PA SVAKA KASNIJA PRIMENA HERBICIDA UTIČE NA PRINOS KUKURUZA.
   ZA SUZBIJANJE USKOLISNIH KOROVA: MOTIVEL ILI TALISMAN 1,0-1,25L/HA, ILI TAROT 50GR/HA, ILI EQUIP 2,2L/HA.
   NAJBOLJA KOMBINACIJA ZA ZAŠTITU OD KOROVA JE DA SE TRETIRA U SPLIT APLIKACIJI, ODNOSNO PRVI TRETMAN OBAVITI U FAZI 3-4 LISTA KUKURUZA SA PREPARATIMA ZA SUZBIJANJE ŠIROKOLISNIH KOROVA + POLOVINA KOLIČINE IZABRANOG PREPARATA ZA SUZBIJANJE USKOLISNIH KOROVA. (NPR.MOTIVEL ILI TALISMAN 0,75L/HA+CAMBIO 2L/HA), 7-10 DANA KASNIJE SA PREOSTALOM KOLIČINOM PREPARATA ZA SUZBIJANJE USKOLISNIH KOROVA (MOTIVEL ILI TALISMAN 0,5L/HA)
   ZA SUZBIJANJE DIABROTIKE NAJZNAČAJNIJI JE PLODORED.
   SUZBIJANJE BOLESTI U KUKURUZU SE NE PLANIRA!

   Dipl.ing.Jasmina Jocković

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.