Planiranje u poljoprivredi

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #514629
  Ševarlić Radovan
  Učesnik

   Најважније правило планира јесте одабирање линија производње и инвестиција које треба да донесу највећи повраћај на инвестиције.
   Анализа извидљивости односи се на управљање готовинским током и од виталне је важности за процену алтернативних планова газдинства који се разликују у погледу потребних финансијских средства.
   Изабрани план мора бити профитабилан и мора да створи довољну акомулацију и за сервисирање дугова.
   Промене у структури газдинства, осим што морају бити рентабилне, морају бити и одрживе. Приходи које остварује газдинство морају увек бити довољни да измире све дугорочне и краткорочне обавезе које су повезане за новим инвестицијама. На готовински ток (новчани приливи и одливи) у великој мери утиче и финансирање.
   Због карактера пољопривредне производње, планови отплате кредита најчешће се не подударају са готовинским приливима. Тржишни аспекти се такође морају узети у обзир, било да се ради о тржишту набавке или тржишту продаје. Код појединих видова производње, посебно код сточарске, мора се тежити да газдинство производи довољне количине хране за све своје потребе, јер у многим случајевима не постоји поуздано тржиште ових производа.
   Код тржишта продаје морају се узети у обзир и предвидети односи понуде и тражње који одређују цене пољопривредних производа. У неком дугом року тешко је предвидети кретање цена. Приликом пројектовања цена морају се узети у обзир: тржишна кретања на домаћем и страном тржишту, стање понуде на тржишту набавке, цене у окружење, могућности појаве климатских промена.
   Дипл.инг Радован Шеварлић

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.