Plamenjača vinove loze – Plasmopara Viticola – Ljubiša Djordjević

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512616
  Đorđević Ljubiša
  Učesnik

   Na listu se ispoljavaju hlorotične, a potom, za 2 – 3 dana, uljaste pege. Sa naličja lišća se u okviru ovih pega obrazuje beličasta navlaka. Oboleli listovi nekrotiraju i izgledaju kao da su vatrom sprženi.Cvast može biti napadnuta i pre nego se otvori i tom prilikom se sasušuje i opada. I na njoj se može pojaviti bela prevlaka. Bobice su osetljive do šarka. Mlade bobice po zarazi tamne i nekrotiraju, a ako je vreme vlažno i na njima se formira beličasta navlaka patogena. Obolele razvijene bobice tamne i smežuravaju se bez obrazovanja navlake. Plamenjača najčešće zahvata grupu bobica a ređe i čitav grozd.Lastari ređe obolevaju od plamenjače. Najčešće obole pri vrhu. Oboleli deo se deformiše i prekriva beličastom navlakom parazita. Epidemiologija : Parazitna gljiva prezimljava u oosporama u opalom lišću. U proleće oospore klijaju u vodi (kišovito i oblačno vreme u trajanju 2 – 3 dana) na temperaturi većoj od 11° C i obrazuju sporangiju u kojoj se diferenciraju zoospore. Zoospore se šire kišnim kapima na donje lišće vinove loze gde klijaju u začetak hife koja vrši primarnu zarazu (prve zaraze u vegetaciji, zaraze nastale iz prezimelog inokuluma). Na naličju zaraženog lišća kroz stomine otvore javljaju se konidiofore samo ako je relativna vlažnost vazduha 95 – 100% i to noću jer je za njihovu pojavu potreban mrak koji traje najmanje četiri časa. Formirane konidije ostvaruju zarazu preko stominih otvora – sekundarnu zarazu. U toku vegetacionog perioda ostvaruje se veći broj sekundarnih zaraza. Konidije iz prethodne generacije ostvaruju sekundarnu zarazu naredne generacije. Toplo i kišovito proleće i leto pogoduje razvoju plamenjače.Optimalna temperatura za sporulaciju parazita je 18 – 22°C,sporangije se formiraju za 10 – 12 časova, tj, za jednu noć na završecima konidiofore, raznose se vetrom i kada dospeju na list vinove loze, klijaju u kapi vode i daju zoospore. Optimum za njihovo klijanje je 22 – 25°C. Zoospore oslobođene iz zoospora plivaju do stominih otvora gde se imobilišu, okružene membranom i zatim klijaju u začetak hife kojom prodiru u podstominu duplju. Trajanje inkubacije za vinograd je vrlo važan podatak jer svi preventivni fungicidi protiv plamenjače moraju biti naneti na organe loze pre stavranja fruktifikacije (stvaranja bele prevlake). Inkubacija obično traje 4 – 5 dana ako je temperatura 22 – 23°C.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.