pH vrednost zemljišta važna osobina – Darko Simić

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512417
  Simić Darko
  Učesnik

   pH vrednost zemljišta je jedna od najvažnijih osobina, koja kontroliše mnoge osobine zemljišta i način ponašanja biljke u vegetaciji kao što su hemijske, fizičke i biološke osobine. Postojeća vrednost pH zemljišta zapravo kontroliše pristupačnost pojedinih hranljivih elemanata, samim tim usmerava đubrenje gajene biljke u određenom pravcu, direktan je uzročnik efikasnosti iskorišćenja hranljivih elemenata, direktan je uzročnik stabilne strukture zemljišta kao i povoljnog vodno-vazdušnog režima. Sve nabrojano bi sigurno i bilo i najvažnije u samoj vegetaciji, zar ne ?
   No, ovaj faktor je zaista vrlo važan ali samo ako i druge faktore koji su važni za vegetaciju držimo pod kontrolom kako bi rast i razvoj gajenih kultura uz optimalne zemljišne uslove dali najviše što mogu.

   Vremenom pod uticajem više činilaca dolazi do promene sadržaja alkalnih i zemlnoalkalnih metala u zemljištu, tako da ispiranje baza a najčešće Ca, izaziva promeneu zemljišta kako u hemijskom tako i fizičkom pogledu. Dakle, ispiranje baza najpre dolazi zbog povećane količine padavina većih od 650 mm godišnje.Taj proces inicira zamenu baznih katijona sa vodonikovim jonima a kao posledica toga je povećanje kiselosti zamljišta. Ovim procesima se zapravo oslobađaju Fe i Al joni koji su zapravo oslobođeni iz kristalne rešetke hidratisanih alumosilikata a kao posedica veće koncentracije ovih jona u zemljišnom rastvoru stavara  anatagonizam između njih i P. Posledica je ta da se usvajane P izopšteno, te biljke su redovno gladne iako smo u zemlju aplicirali NPK đubriva.
   Obratite pažnu prilikom analize zemljišta na ovaj momenat i konsultujte stručnjake kako bi izlečili svoje njive.

   Dipl.ing Darko Simić

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.