Pepelnica jabuke (Podosphaera leucotricha)

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #585698
  Zdravković Aleksandar
  Učesnik

   Проузроковач пепелнице јабуке је паразит (Podosphaera leucotricha). Напада све зељасте делове јабуке (лишће, леторасте, цветове и плодове) стварајући карактеристичну брашнасту сивобелу навлаку на њима. У случају осетљивог сортимента пепелница може бити штетнија од чађаве пегавости листова и краставости плодова јабуке.

   Климатски услови нашег поднебља одговарају паразиту, па уколико се не спроведу адекватне мере заштите причињава значајне штете и губитке. Поред губитка у кондицији воћака, чини и директне штете проузрокујући симптоме на плодовима. Симптоми обољења видљиви су на изданцима, листовима, цветовима у виду беле, а временом сиве брашнасте навлаке. Из заражених пупољака развијају се кратки деформисани изданци. Заражени цветови су ситнији, деформисани, временом изумиру и опадају. На плодовима се симптоми испољавају у виду мрежавости. Код каснијих зараза симптоми остају локализовани у оквиру пега. Током лета заражавају се пупољци који постају загасите боје. Јако заражена стабла су закржљала, имају кратке изданке, ситне листове и плодове.

   Паразит се развија на површини биљних органа, презимљава у виду мицелије, а конидије патогена проузрокују секундарне инфекције. Са становишта услова спољне средине, пепелница није захтевна: мицелија се развија већ на 5°С, конидије могу да изврше секундарне инфекције на температурама између 10-32°С (оптимално 22-24°С), за шта је још потребна минимална влажност ваздуха од 40%.

   За брзо ширење патогена потребно је топло и спарно време. Интензитет обољења зависи од бројних агротехничких чинилаца,  а агротехничке и непестицидне мере су од великог значаја,  посебно избор сората мање осетљивих на наведеног паразита, тип засада, формирање редова у правцу дувања доминантних ветрова, а једна од најбитнијих непестицидних мера је механичко уклањање белих младара при резидби.

   Основна мера заштите јабуке од пепелнице се остварује применом фунгицида а хемијске мере заштите треба ускладити са борбом против чађаве пегавости листова и краставости плодова јабуке. Сузбијање пепелнице јабуке почиње још од фазе зелени листићи 10 cm изнад љуштуре пупољка уколико се визуелним прегледом примете симптоми, док су у производњи за спровођење хемијских мера регистроване следеће активне материје: meptildinokap (Karathane Gold 350 EC) у количини 0,4-0,5 l/ha, bupirimat (Nimrod) у концентрацији 0,04%,  krezoksim-metil (Stroby DF, Asena, Lunar) у концентрацији 0,02%, Sercadis plus (fluksapiroksad+difenokonazol) у количини 1,2 l/ha + Zignal (fluozinam) у количини 0,6-0,75 l/ha или Venpan 500 SC или Numa или NIveral (fluazinam) у количини 0,75 l/ha или Kardinal (fluazinam) у концентрацији 0,06-0,075%, или Shirma SC или Gatro или Nando 500 SC или Hillan (fluazinam) у количини 0,6-1 l/ha, Cyflamid (ciflufenamid) у количини 0,5 l/ha или Polyram DF (metiram) у концентрацији 0,2% +  Indar 5 EW (fenbukonazol) у количини 0,6-0,9 l/ha, Embrelia 140 EC (a.m. difenokonazol + izopirazam) у концентрацији 0,1%  или Luna expirience (a.m. tebukonazol+fluopiram) у концентрацији 0,075%, Topas 100 EC (penkonazol) у концентрацији 0,04%,  Impact 125 SC, Imperium (a.m. flutriafol) 0,015-0,02% или неки други регистровани фунгицид.

   Саветодавац заштите биља Александар Здравковић

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.