Pegavost lista cvekle (Cercospora beticola)

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513086
  Jovanović Zvezdana
  Učesnik

   Gajenje cvekle kao postrni usev može biti interesantna povrtarska proizvodnja. U najznačajnije mere nege ove proizvodnje treba izdvojitii: navodnjavanje, proređivanje, prihranjivanje, okopavanje i zaštitu od bolesti i štetočina.Sa aspekta zaštite od bolesti i štetočina bitno je sagledati jednu od ekonomski najznačajnijih bolesti cvekle ,a to je fitopatogena gljiva Cercospora beticola koja dovodi do pegavosti lista cvekle.

   Ova bolest javlja se često i može u znatnoj meri zbog oštećenja lisne površine smanjiti i prinos korena cvekle. Osim direktnih gubitaka u prinosu može da dovede i do pogoršanja tehnoloških vrednosti cvekle.Na parcelama sa jačom pojavom ove bolesti dolazi do većeg sadržaja štetnog azota (amino-azot). Ovo je pre svega patogen lišća, mada se može javiti i na lisnim drškama, glavi korena, cvetonosnom stablu,delovima cveta i plodovima. Prvi simptomi se javljaju na starijem lišću u vidu sitnih okruglih u sivkastih pega koje su oivičene mrkocrvenim rubom. Tkivo u okviru pega nekrotira, često ispada, pa to dovodi do šupljikavosti lišća. Sa starošću lišća pege se uvećavaju i zahvataju veći deo lisne mase, a to dovodi do potpunog sušenja.Temperatura i vlažnost igraju značajnu ulogu u širenju pegavosti lista cvekle.Česte kiše i toplije vreme tokom jula,avgusta i septembra pružaju uslove za intenzivan razvoj bolesti .

   Mere zaštite podrazumevaju plodored u trajanju od dve godine, uklanjanje biljnih ostataka i upotrebu zdravog semena. Od fungicida se mogu primeniti preparati sledećih aktivnih materija:flutriafol, hlortalonil, karbendazim , tiofanat-metil ili kombinacije aktivnih materija kao što su trifloksistrobin + ciprokonazol ili piraklostrobin +epoksikonazol. Zbog izraženosti rezistencije sojeva Crcospora beticola preporučuje se korišćenje kombinacije protektivnih i sistemičnih fungicida. U područjima gde se bolest intenzivno javlja trebalo bi gajiti sorte otporne na ovu bolest.

   Zvezdana Jovanović

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.