Pašnjački sistem držanja junadi u tovu – Dejan Ranđelović

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #524515

  Pašnjački sistem držanja junadi u tovu
  Ovakav način držanja junadi, tov na paši, ima sezonski karakter. Grla se slobodno kreću u prirodi, a najbolje je da se drže na pregonskoj ispaši. Manji su troškovi proizvodnje mesa, a na 1 ha pašnjaka mogu se utoviti 2-3 mlada grla.
  Paša, kao najjevtiniji izvor kabaste hrane, može biti odlična za tov mladih junadi mase 200-300 kg. Tov traje nešto duže 3-5 meseci, a zavisi od kvaliteta i količine same paše. Prirast junadi na paši može biti i do 1000 g, s tim da se može obezbediti oko 40 kg zelene mase po jednom grlu. Kad je kvalitet paše dobar ne moramo dodavati veće količine koncentrovanih hraniva, dok kod slabije ispaše dodavati 1,0-1,5 kg smeše koncentrata na dan po jednom grlu. Kod tova starijih junadi 350-450 kg prirast na paši je niži, mada se i ona mogu utoviti na ovaj način.
  Tov na paši je u osnovi isti kao i tov u staji, s tim što je ovde osnovna hrana paša, a prihranjivanje se vrši smešama koncentrata.
  Savetodavac za stočarstvo
  PSSS Leskovac
  mr Dejan Ranđelović

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.