Osnovni uslovi za organsko pčelarenje – Nenad Stefanović

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #512441
  Stefanović Nenad
  Učesnik

   Organsko pčelarenje, pre svega iziskije poštovanje određenih principa i metoda.Pčelarenje je, kako kažu pčelari, privilegija i za mnoge od njih uživanje. U korelaciji s prirodom pčele proizvode med i druge proizvode, a pčelar je tu da oduzme višak tih proizvoda i da pri tom ne ugrozi pčele.Pčelarski proizvodi dobijaju karakter organske proizvodnje samo ako se poštuju metodi i principi organski primenjivane proizvodnje na propisano postupanje sa pčelinjim društvima i održavanjem njihovog okruženja kao i objekata za preradu i skladištenje u domenu organske poljoprivredne proizvodnje. Organska proizvodnja u pcelarstvu je propisana regulativom EU 1804/99. Izbeci zagadivanje meda reziduama tretmana je glavna i najvažnija stavka u ispitivanjima lakih hemikalija kao što je oksalna kiselina, koja je najvažnija ne samo u organskom, veci u konvecionalnom (standardnom) suzbijanju varoe. Organska proizvodnja meda danas ima veliku šansu zbog brige i škodljivosti standardnih aktivnih materija I ostataka koji mogu da se akumuliraju u pcelinjim proizvodima.Osim toga organska proizvodnja u pčelarstvu je vrlo specifična po svojim zahtevima I uslovima koji svaki pčelar treba ispuniti da bi mogao svoje proizvode dekllarisao kao organske.

   Za ispunjavane ovih uslova period konverzije treba da iznosi 12 meseci. Lokacija I postavljanje stacioniranih pčelinjaka obezbeđivati dovoljno pripodnog nektara, medne rose, polena za pčele i pristup higijenski ispravnoj i čistoj vodi;

   • u prečniku od 3 km sadržati useve organske proizvodnje ili prirodne vegetacije kao izvora nektara, ili useve koji su tretirani metodama koje neznatno utiču na životnu sredinu i kao takvi ne mogu značajno štetiti označavanju pčelarskog proizvoda kao organskog;

   • biti van urbanih centara i udaljena najmanje 1 km od saobraćajnica, industrijskih postrojenja, deponija, pogona za uništavanje otpada i od površina pod konvencionalnom poljoprivrednom proizvodnjom. organski gajenih biljaka (ukoliko se na takvim podučjima – terenima primenjuje ovaj vid uzgajanja); prirodne vegetacije, bez bilo kakvog tretmana hemijskim sredstvima poput zaprašivanja livada i šuma pesticidima ili insekticidima); biljaka za čiju se zaštitu koristi veoma mali broj sredstava, a nema tretiranja sintetičkim herbicidima, fungicidima, insekticidima i ostalim štetnim sredstvima za prirodnu sredinu. Kakvu hranu koristiti za prihranu pčeliniih drušatava: Med je osnovna i najbitnija hrana za pčelinja društva, pa je iz tog razloga neophodno obezbediti dovoljno meda za njihovu ishranu tokom hladnog zimskog perioda ili sušnog i vrelog doba godine. Samo ukoliko je to opravdano zbog oštrih klimatskih uslova sertifikaciona organizacija može da odobri veštačko hranjenje. Međutim, takva odobrenja mogu se davati samo između sledećeg ubiranja (ekstrakcije) meda i 15 dana pre početka sledećeg perioda u kome se javljaju nektar ili medljika. Veštačka ishrana pčela dozvoljena je samo u ekstremnim klimatskim uslovima. Veštačko prihranjivanje vrši se medom iz organske proizvodnje, a po mogućnosti sa iste proizvodne jedinice. Usled klimatskih uslova koji mogu izazvati kristalizaciju meda, dozvoljeno je korišćenje organski proizvedenog šećernog sirupa ili organske šećerne melase, samo uz odobrenje nadležnog organa.

   Za vreme veštačkog hranjenja pčela vodi se evidencija o:

   – vrsti i poreklu proizvoda;
   – datumu korišćenja;
   – korišćenim količinama;
   – košnicama u kojima je vršeno veštačko prihranjivanje.

   Veštačka ishrana pčela dozvoljena je u periodu od poslednjeg sakupljanja meda i 15 dana pre početka narednog medonosnog perioda. Znači, pčelinja društva u organskoj proizvodnji, mogu se hraniti isključivo medom, šećerom i šećernim sirupom dobijenim organskom produkcijom. U organskim metodama gajenja nije dozvoljeno sečenje krila matici niti bilo kakvi slični postupci sakaćenja jedinki pčelinjih društava. Bolesti i štetočine moraju se sprečavati postupcima uvođenja i gajenja otpornih, izdržljivih rasa koje su prilagođene tom području ili lokalitetu. Prevencija bolesti u organskoj pčelarskoj proizvodnji zasniva se na primeni mera kojima se povećava otpornost na bolesti i sprečavaju infekcije, kao npr.:

   – sistematska kontrola košnica i trutovskog legla,
   – obezbeđivanja dovoljne rezerve polena i meda u košnicama,
   – redovna dezinfekcija materijala i opreme uodređenim intervalima,
   – uništavanje kontaminiranih materijala i njihovih izvora,
   – redovna zamena pčelinjeg voska i zamena matica.

   Nije dozvoljena primena hemijski sintetisanih alopatskih medicinskih proizvoda. Međutim, organske kiseline (npr. oksalna kiselina) i esencijalna ulja (npr. Timol, eukaliptol ili mentol) mogu da se koriste za određene operacije u radu sa pčelinjim društvima. Kada se primenjuju hemijski sintetisani alopatski medicinski proizvodi, posmatrano pčelinje društvo mora da potom prođe kroz novi period konverzije, koji je različit za pojedine segmente, proizvode ili postupke u okviru pčelinjeg društva. Kao primer može se posmatrati proces zamene voska kada period konverzije minimalno može da traje 12 meseci. Kada se primenjuje veterinarsko medicinski proizvod za lečenje pčela, podaci o dijagnozi, dužini tretmana i karence, moraju biti dostavljeni ovlašćenom licu pre izdavanja sertifikata za proizvod organske poljoprivrede. Osnovni segmenti pčelinjeg staništa poput kućišta košnice, ramova, okvira koji se nalaze u direktnom kontaktu sa pčelama, medom ili voskom moraju da budu načinjeni pretežno od prirodnih materijala. Vosak je obavezno iz proizvodne jedinice sa organskom proizvodnjom. Principi organske proizvodnje ne dopuštaju žrtvovanje, odnosno ubijanje pčela radi iskorišćavanja nekih od proizvoda koje pčele lageruju na određena mesta u košnici. Takođe nije dozvoljeno dobijanje pčelinjeg voska ili ekstrakcija meda iz saća u kome se istovremeno nalazi i pčelinje leglo.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.