Osnove rodnosti oraha

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #513504
  Mladenović Nebojša
  Učesnik

   Orah je jednodoma biljka – na istom stablu nalaze se odvojeni muški i ženski cvetovi. Diferenciranje cvetnih pupoljaka – začetaka resa počinje u maju ili prvoj polovini juna meseca, a mešovitih pupoljaka nešto kasnije – u julu mesecu u godini koja prethodi cvetanju. Muški cvetovi grupisani su po 70 – 150 u cvasti – rese. Rese se formiraju na jednogodišnjim grančicama (prošlogodišnjim letorastima) – lateralno. Njihova dužina u periodu punog cvetanja je prosečno 10 – 12 cm. Muški cvetovi se sastoje od omotača nastalog srastanjem brakteje čašičnih listića i većeg broja prašnika (sa kratkim filamentima 1-2 mm). Kad prođu zimske hladnoće, u proleće naredne godine rese se izdužuju (do 2 cm) i tada formiraju polenova zrna. Cvetovi na vrhu rese imaju manje prašnika i oni prvi cvetaju, dok cvetovi pri osnovi rese imaju više prašnika (do 40) i oni cvetaju kasnije. Ženski cvetovi razvijaju se iz mešovitih pupoljaka koji se obično nalaze na vrhu jednogodišnjih grančica (kod nekih sorti mešoviti pupoljci se nalaze i lateralno). U proleće, pre cvetanja, iz mešovitih pupoljaka se razvijaju kraći mladari (dužine 3-5 cm kod starijih stabala, a 10 cm i više kod mlađih stabala ) sa 2-5 listova. Na njihovom vrhu razvija se jedan ili više ženskih cvetova. Najčešće se nalaze 2 do 3 cveta zajedno a kod racemoznih formi ih može biti i preko 20. Ženski cvetovi obavijeni su maljavim omotačem koji je nastao srastanjem brakteje i 4 čašična listića (od njega obično nastaje klapina). Sastoje se od velikog plodnika (u kome se nalazi jedan semeni zametak), kratkog stubića i dvodelnog perastog žiga tučka. Mlade biljke oraha počinju da formiraju ženske cvetove bično jednu do dve godine ranije nego rese. Orah u našim uslovima cveta u toku aprila i početkom maja, odmah posle listanja. Kod oraha se javlja dihogamija i homogamija. Karakteristično je da muški i ženski cvetovi uglavnom ne cvetaju istovremeno, odnosno muški i ženski gametofit ne sazrevaju u isto vreme. Ova pojava se naziva dihogamija. Kod homogamih sorti i selekcija oraha cvetanje se dešava istovremeno (ibar). Kod najvećeg broja sorti prašnici sazrevaju pre tučkova, prvo se otvaraju muški cvetovi i to je protandrija (npr. šampion, bačka, šejnovo itd.). Ređi je slučaj da tučkovi sazrevaju pre prašnika i da prvo cvetaju ženski cvetovi i to je protoginija (npr. gazenhajmski 139, drjanovski, džinovski, mejlanez, amigo, čiko itd). Redosled cvetanja zavisi i od klimatskih činilaca. Blaga zima i visoke temperature u proleće, pred cvetanje podstiču protandriju. Puno cvetanje muških cvetova traje 5-7 dana, a ženskih cvetova 7-10 dana. Recesivnost žiga tučka traje 3-7 dana, dok polen oslobođen iz antera brzo gubi funkcionalnu sposobnost (do 24 časa). Orah je anemofilna voćna vrsta – oprašuje se posredstvom vetra. Polen se može preneti vetrom na velika rastojanja (nekoliko kilometara), ali za uspešno oprašivanje udaljenost ne treba da je veća od 50 do 100 metara. Orah je izrazito stranooplodna voćna vrsta ali je zbog pojave dihogamije potrebno gajiti više sorti zajedno zbog oprašivanja. Za dobar prinos potrebno je da se oplodi 50-80% cvetova. Kod oraha se sreće apomiksis – formiranje embriona bez oplodnje (i to uglavno apogamija). Npr. sorta sklona apomiksisu je hansen i selekcija gazenhajmski 139. Značaj ovoga je obezbeđivanje bolje i redovnije rodnosti, a apomiktični sejanci su identični matičnoj biljci. I usamljena stabla apomiktičnog oraha redovno rađaju. Plod oraha je prividna koštunica. Sastoji se od: zelenog omotača – (lupina-klapina), ljuske (koštice) i semena (jezgra). Orah je dugovečna voćna vrsta – pojedinačna stabla mogu da dožive starost i do 300 godina. Kalemljeni orah u plantažnim zasadima živi i do 80 godina. Orah iz semena prorodi kasno u 10-12 godini., dok kalemljeni orah prorodi u 3-4 godini. Prinosi u periodu pune rodnosti (posle 15. godine) kreću se od 20 do 50 kg po stablu, odnosno oko 4t/ha ploda u ljusci. Pojedinačna stabla mogu roditi i više od 100 kg. Orah se bere u septembru i oktobru mesecu.

   mr Nebojša Mladenović, dipl. ing.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.