Organska materija u zemljistu

Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #578387
  Vujinović Snježana
  Učesnik

   Organska materija predstavlja rezervoar hraniva, koja procesom mineralizacije postepeno prelaze u lakopristupačne oblike za ishranu biljaka. Iz nepristupačnog oblika za biljke, hraniva se oslobađaju isključivo delovanjem mikroorganizama i zato su klimatski faktori kao što su sadržaj vlage, temperatura, aeracija… vrlo često limitirajući faktori procesa mineralizacije.

   Organska materija, a posebno humus, ima veoma velik značaj i na strukturu zemljišta. Ukoliko iz nekih razloga ipak dođe do gubitka humusa, tada zemljišta postaju zbijenija i tvrđa, pa se može zaključiti da aeracija, vodni kapacitet i propustljivost zemljišta za vodu u mnogome zavise od količine organske materije u zemljištu.

   Često unošenje organskih jedinjenja koja se lako razgrađuju i čiji ostaci doprinose stvaranju složenijih organskih jedinjenja, omogućavaju bolje vezivanje čestica zemlje i stvaranje strukturnih agregata koji doprinose stvaranju i održavanju rastresite zrnaste strukture zemljišta. Popravka strukture zemljišta omogućava bolju filtraciju i kretanje vode kroz profil, pri čemu se sprečava njeno duže zadržavanje koje bi dovelo do prevlaživanja zemljišta. Postojanje pora, pored povećanja propustljivosti za vodu, omogućava i bolju razmenu gasova, pa se na taj način održava i poželjan nivo kiseonika u zemljištu, koji doprinosi većem intenzitetu mineralizacije.

   Pored direktnog uticja na strukturu zemljišta, prisustvo organske materije, ostvaruje i svoj indirektan uticaj preko tamne boje koju poseduje. Humoznija zemljišta su tamnije boje i zato adsorbuju više svetlosti pa su samim time i toplija.

   Povećanjem sadržaja organske materije u zemljištu, postiže se smanjenje erozionih procesa, kako zbog povećane filtracione sposobnosti zemljišta, tako i zbog povećane stabilnosti zemljišnih agregata.

   Narušavanje strukture zemljišta, što se u današnje vreme sve više vezuje za intenzivnu mehaničku obradu, je obično manje vidljivo kod zemljišta koja su više snabdevena sa humusom.

   Snježana Vujinović, dipl.inž.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.