ORAH Protokol I Piramidalna kruna dobijena bez rezidbe-prekraćivanja sadnica

 • This topic has 0 odgovora, 1 glas, and was last updated 2 meseci ranije by Marinković Dejan.
Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
 • Autor
  Članci
 • #579776
  Marinković Dejan
  Učesnik

   REZIDBA MLADIH STABALA KOD LATERALNIH SORTI ORAHA

   Na Zapadu decenijama već postoji  dilema da li treba ili ne primenjivati rezidbu  u mladim zasadima oraha, kod sorti koje rađaju lateralno. Pravilnosti koje su uočene u ogledima sa orezivanjem pomenutih sorti su sledeće:

   • Neorezana mlada stabla ovih sorti daju veće prinose i podjednak prinos od četvrte godine pa nadalje u poređenju sa minimalno orezanim stablima;
   • Jaka rezidba daje stabla manjeg habitusa koja imaju i niže početne prinose, što je nepoželjno;
   • Takođe, ukoliko mlada stabla orezujemo pa onda kasnije prestanemo sa rezidbom ili se ona minimalno režu-dobijamo stabla sa krtim granama koje su sklone da se polome već od treće godine starosti.

   Zahvati rezidbe su sprovođeni u februaru-martu, zbog mogućih posledica oštećenja stabala od mraza. Protokoli rezidbe su primenjivani na sortama  Howard, Chandler, Tulare, Forde, Solano, Livermore.

   <u>Protokol I: Piramidalna kruna dobijena bez rezidbe/prekraćivanja sadnica</u>

   1. <u> godina: </u>
   • Na posađenim sadnicama nema prekraćivanja produžnice. Poželjan je rast biljaka do 3,3 m, dok se mladi orasi sa prirastom preko 3,6 m generalno smatraju problematičnim, i to bez obzira da li se sadnice vršno prekraćuju ili ne;
   • Sve bočne grane se uklanjaju;
   • Svi primarni pupoljci na stožini na pozicijama višljim od 1,5 m se uklanjaju, a ostavljaju se sekundafni pupoljci;
   • Pored sadnica se postavljaju držači (debele pritke) kao naslon.

   <u>2./3. godina</u>

   Uklanjaju se niže grane do 1,5 m visine stožine kako bi se kruna pravilnije razvijala i održavala. Mladi orasi tretirani na ovakav način imaće pojačan rast grana, sa izduživanjem svake druge godine. Pojedinačni mladari, odabrani za buduće ramene grane duž stožine takođe će imati izdužen porast koji je praćen bočnim razgranavanjima dužine do 20 cm, razraslim na primarnim granama u trećoj godini starosti biljaka. Nastavak njihovog intenzivnog porasta očekuje se i u četvrtoj godini.

   Na plodnijim zemljištima nastavak intenzivnog porasta ramenih grana duž stožine nastavlja se i sredinom leta tokom 3. vegetacije, kod neorezanih oraha ili neprekraćenih biljaka u zasadu. Ovako neorezana stabla razvijaju piramidalnu krunu sa primarnim granama pravilno raspoređenim duž stožine koje imaju širok ugao grananja.

  Gledanje 1 članka (od 1 ukupno)
  • Morate biti prijavljeni da biste odgovorili u ovoj temi.